Jesteś tutaj

Zbiory

 

Biblioteka UKSW gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych.

 

Podstawowe źródło nabywania zbiorów stanowi zakup, w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych oraz dary i wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

 

Na dzień 31.12.2018 r. księgozbiór systemu biblioteczno-informacyjnego wynosił 533 763 wol. (w tym 342 472 vol. książek, 151 594 vol. czasopism i 39 697 jedn. inw. zbiorów specjalnych).

Nowe nabytki Biblioteki Głównej..Kolekcje i dary.Zbiory specjalne.

Czasopisma wydawane przez UKSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja: 22.08.2022