Jesteś tutaj

Zbiory

 

Biblioteka Główna UKSW gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych.

 

Podstawowe źródło nabywania zbiorów stanowi zakup, w tym krajowa i zagraniczna prenumerata wydawnictw ciągłych oraz dary i wymiana z krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

 

Wielkość księgozbioru wynosi 456 697 woluminów: 327 070 wol. druków zwartych oraz 129 627 wol. czasopism (stan z dnia 31 grudnia 2019 r.).

Nowe nabytki Biblioteki Głównej..Wykaz czasopism bieżących.Kolekcje i dary.Zbiory specjalne.

Czasopisma wydawane przez UKSW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja - 17.02.2020