Jesteś tutaj

Bazy prenumerowane przez Bibliotekę UKSW - wykaz alfabetyczny

A-C  D-F  G-J  K-N  O-R  S-U  V-Z

 

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

Web of Science dostępny w sieci uczelnianej LUB poprzez indywidualne konto.
enlightened
Sprawdź jak założyć konto w Web of Science.
enlightenedSprawdź, jak uzyskać zdalny dostęp do Scopus.
enlightenedSprawdź, jak uzyskać zdalny dostęp do Wiley.
enlightenedUzyskaj alternatywny dostep do Springer poprzez [...] formularz / @ zapytanie mailowe


UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie pulpit.uksw.edu.pl. Po zalogowaniu (danymi z USOS) należy wybrać żądaną bazę.

 

OBJAŚNIENIA

BAZA DZIEDZINA ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA
DOSTĘP RODZAJ OPIS

Academic Search Ultimate (EBSCO)

interdyscyplinarna WBNAgricola (EBSCO)

nauki rolnicze
i przyrodnicze
WBN

AHFS Consumer Medication Info (EBSCO)

medycyna,
farmacja
WBN


ATLA - Religion Database with Atla Serials (EBSCO)

teologia, religioznawstwo,
filozofia religii
UKSW 50%,
MNiSW 50%Business Source Ultmiate  (EBSCO)

ekonomia, marketing
i
zarządzanie
WBN

ERIC - Education Resources Information Center (EBSCO)

pedagogika,
nauki społeczne
WBN

European Views of the Americas (EBSCO)

historia WBN

GreenFILE (EBSCO)

nauka
o środowisku,
ochrona środowiska
WBN

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

medycyna WBN

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medycyna WBN

HeinOnLine

HeinOnLine logo

interdyscyplinarna

prawo

UKSW 100%
[...]/@


HeinOnLine logo

IBUK Libra

interdyscyplinarna UKSW 100%

  JSTOR nauka,
sztuka

UKSW 50%,
MNiSW 50%


Legalis C. H. Beck

prawo UKSW 100%

LEX OMEGA - System Informacji Prawnej

prawo UKSW

Library, Information Science & Technology

Abstracts  (EBSCO)

bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
WBN

MasterFILE Premier (EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

 

MathSciNet

 

matematyka,
fizyka,
statystyka
UKSW 100%

Medline (EBSCO)

biologia,
medycyna
WBN

NATURE

nauki przyrodnicze WBN

Newspaper Source (EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

OpenDissertations (EBSCO)

interdyscyplinarna WBN

PsycARTICLES (EBSCO) 

psychologia

UKSW 50%,
MNiSW 50%


PsycBOOKS (EBSCO)

psychologia UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycINFO (EBSCO)

psychologia UKSW 50%,
MNiSW 50%

PsycTESTS (EBSCO)

psychologia UKSW 50%,
MNiSW 50%

Regional Business News (EBSCO)

ekonomia,

zarządzanie

WBN

Science

interdyscyplinarna,

nauki przyrodnicze

WBN

Science Direct (ELSEVIER)

interdyscyplinarna WBN

Scopus

interdyscyplinarna WBN

SocINDEX with Full Texts (EBSCO)

nauki społeczne UKSW 50%,
MNiSW 50%


Springer nauki ścisłe,
ekonomia
WBN


[...] / @


Teachers Reference Center (EBSCO)

pedagogika,
edukacja
WBN

The Thesaurus Linguae Graecae

filologia klasyczna,

filozofia

UKSW 100%

  Web of Science

interdyscyplinarna WBN

Wiley Online Library

interdyscyplinarna WBN

 

 

OBJAŚNIENIA :
 

UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WBN - Wirtualna Biblioteka Nauki

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

[...]/@ - dostęp wymaga hasła, które można uzyskać poprzez formularz elektroniczny lub po wysłaniu zapytania mailowego

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy

  -  Aby skorzystać z bazy TLG Full Corpus każdy z użytkowników musi założyć indywidualne konto na platformie TLG. Dowiedz się więcej o TLG.

Ostatnia aktualizacja - 3.01.2022