Jesteś tutaj

S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS
Science Media. Directory of Open Access Publisher interdyscyplinarna
SciTech Connect energetyka, chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, klimatologia, oceanografia, matematyka, informatyka
 
SIMBAD - the Set
of Identifications, Measurements,
and Bibliography
for Astronomical Data
fizyka,
astronomia
Słownik
angielsko-polski
słowniki,
encyklopedie
Słownik
języka polskiego
słowniki,
encyklopedie
Słownik
wyrazów obcych
słowniki,
encyklopedie
SPORT - baza bibliograficzna sport
Springer nauki ścisłe,
ekonomia

SSRN - Social Science Research Network

nauki społeczne
Stanford Encyclopedia of Philosophy filozofia,
encyklopedie
SYNABA -
PRACE BADAWCZE
interdyscyplinarna
Śląska Biblioteka Cyfrowa interdyscyplinarna

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   - zasoby ogólnodostępne

  - zasoby o ograniczonym dostępie

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

   - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy