Jesteś tutaj

P

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS
PAN -
Portal Wiedzy
interdyscyplinarna
Pedagog pedagogika,
prawo, socjologia, psychologia
PGM Database fizyka,
chemia
PhilPapers filozofia
PLATFORMA CZASOPISM Instytutu Slawistyki PAN
(ISS PAS Journals Platform)
filologia
i
literaturoznawstwo
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa interdyscyplinarna
Podlaska Biblioteka Cyfrowa interdyscyplinarna
Polish Scientific Journals Database biologia,
medycyna
Polonica Zagraniczne
baza Biblioteki Narodowej
bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
Polska Bibliografia Bibliologiczna bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
Polska Bibliografia Literacka filologia polska, kulturoznawstwo
Polska Bibliografia Nauk Kościelnych teologia,
prawo kanoniczne
Polska Bibliografia Pneumatologiczna 1946-2004 teologia
Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie filologia
Polska Literatura Humanistyczna - ARTON nauki humanistyczne
Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa matematyka

Polski Słownik Biograficzny (PSB)

słowniki,
encyklopedie
Polska Bibliografia Antyku Chrześcijańskiego teologia, historia
Porozumienie na rzecz badań nad starożytnym Izraelem, Bliskim Wschodem i jego dziedzictwem teologia,
nauki historyczne, filologia
Portal Czasopism Naukowych (UJ) interdyscyplinarna

Problemy Niepełnosprawnych nauki społeczne
Project Euclid matematyka, statystyka
Przewodnik Bibliograficzny interdyscyplinarna
Publikacje Unii Europejskiej interdyscyplinarna

PublishersGlobal interdyscyplinarna
PubMed biologia, medycyna

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   - zasoby ogólnodostępne

  - zasoby o ograniczonym dostępie

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

   - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy