Jesteś tutaj

I

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJA OPIS
ICM - DIR -
Zasoby Polskie
 
nauki humanistyczne
i
społeczne
IDEAS ekonomia
IMF ekonomia
INDEKS REPRESJONOWANYCH historia
Index Copernicus interdyscyplinarna
Index Translationum filologia, bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
INFORFLEX.PL
prawo, ekonomia
Informator
o bibliotekach w Polsce
bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
Ingentaconnect interdyscyplinarna

INIS fizyka nuklearna, chemia,
ochrona środowiska
InTech
nauki ścisłe
Internet Encyclopedia
of Philosophy (IEP)
filozofia
Internet Movie Database filmoznawstwo, kulturoznawstwo 
Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP prawo
IOPscience fizyka,
matematyka,
nauki o ziemi
iSybislaw - Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego filologia

IZA -

INWENTARZE ZESPOŁÓW ARCHIWALNYCH

historia

 

 

 OBJAŚNIENIA :

 - baza pełnotekstowa

 - baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   -  zasoby ogólnodostępne

  -  zasoby o ograniczonym dostępie

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

   -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy