Jesteś tutaj

H

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA    DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJA OPIS

Health Source: Consumer Edition (EBSCO)

medycyna

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)

medycyna
Hindawi Publishing Corporation nauki o ziemi, medycyna, informatyka

Hoover's Company Profiles

ekonomia

 

OBJAŚNIENIA :

 - baza pełnotekstowa

 - baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   -  zasoby ogólnodostępne

  -  zasoby o ograniczonym dostępie

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

   -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy