Jesteś tutaj

G

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS
globalEDGE ekonomia

 

 

OBJAŚNIENIA :

 - baza pełnotekstowa

 - baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   -  zasoby ogólnodostępne

  -  zasoby o ograniczonym dostępie

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

  -   opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy