Jesteś tutaj

Styl MLA

Styl bibliograficzny  M L A  (M O D E R N  L A N G U A G E  A S S O C I A T I O N)  w odróżnieniu od innych stylów (np. APA czy Chicago style) jest prostszy i bardziej zwięzły. Styl MLA jest stosowany przez ponad 1100 akademickich i literackich czasopism i wydawnictw różnego typu szkoły, uczelnie i instytucje naukowe od ponad 50 lat. Zasady tego stylu wprowadziły m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Chiny, Indie, Japonia i wiele innych krajów na całym świecie. 
Styl APA jest stylem charakterystycznym dla tekstów z literatury, sztuki i nauk humanistycznych.
 
 
 
P R Z Y P I S Y   B I B L I O G R A F I C Z N E :
 

Natomiast Grygajtis (9) uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.

(9) Grygajtis Krzysztof, Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943. Elbląg: Sprawy Polityczne.

 

Romantic poetry is characterized by the "spontaneous overflow of powerful feelings" (Wordsworth 263).

Wordsworth, William. Lyrical Ballads. London: Oxford UP, 1967.
 
 
 • Można stosować przypisy dolne i końcowe jedynie do dodatkowego objaśniania pojęć lub nieco bardziej zawiłych myśli.
 • Styl ten wymaga czytelnej czcionki, np. Times New Roman w rozmiarze 12 punktów.
 • W MLA nagłówki i śródtytuły rozdzielające blok tekstu nie są wymagane i stosowanie ich należy uzgodnić z wydawcą artykułu lub opiekunem merytorycznym.
 • Pierwsza linijka akapitu powinna mieć wcięcie na ½ cala (ok. 1.75 cm) z lewej strony. Ponadto używamy podwójnej interlinii w całym dokumencie bez względu na typ podawanej informacji (komentarz, lista bibliograficzna, zestawienia).
 • Numer strony należy umieścić w prawym górnym rogu każdej strony, również na pierwszej stronie zawierającej tytuł i pozostałe konieczne informacje (np. dane autora). Do numeracji używamy cyfr arabskich w odległości ½ cala (1,75 cm) od górnej krawędzi strony oraz 1 cala (2,5 cm) od prawej krawędzi. Jeśli dokument zawiera oddzielną stronę tytułową, nie numeruj jej.
 • Podając cytat dłuższy niż cztery linijki tekstu należy oddzielić cały blok poprzez ustawienie jego marginesu o 1 cal (2,5cm) głębiej od lewego marginesu. W obrębie całego bloku (jak i całym tekście) cytatu należy stosować podwójną spację. W przypadku wyróżniania cytatu w ten sposób rezygnujemy z cudzysłowu.
 
 
 
OPIS BIBLIOGRAFICZNY:
 • Jeśli książka ma dwóch lub trzech autorów, nazwę drugiego i trzeciego autora podajemy w odmiennej kolejności, niż pierwszego autora – najpierw imię, później nazwisko. Nazwiska oddzielamy przecinkiem, zaś przed ostatnim nazwiskiem, po przecinku, piszemy „and”, np. Oxenden, Clive, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. 
 • Uwaga! Nazwiska autorów podajemy w kolejności występowania na karcie tytułowej. 
 • Jeśli książka ma więcej niż trzech autorów, w opisie podajemy nazwisko tylko pierwszego autora (według karty tytułowej) i dodajemy skrót „et al.”. 
 • Standardy dla opisu książki: Autor. Tytuł: Podtytuł. Miasto: Wydawnictwo, Rok wydania.
 • Standardy dla opisy periodyku: Autor. "Tytuł: Podtytuł artykułu." Tytuł periodyku Dzień, Miesiąc, Rok wydania: Numer/y stron/y.
 
enlightenedJeśli książka nie ma autora lub redaktora, opis zaczynamy od tytułu. 
 
 
 
Książka (jeden do trzech autorów)
Joyce, James. A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin Books, 1996.
 
Książka (więcej niż trzech autorów)
Tomalin, Barry, and Susan Stempleski. Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 
Praca zbiorowa z wyraźnie zaznaczonym redaktorem:
Ford, Boris, ed. Modern Britain. Vol. 9. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
 
Artykuł w wydawnictwie zwartym:
Oxenden, Clive, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. “Going home”. New English File: Elementary Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2004. 96-99.
 
Artykuł w wydawnictwie zwartym (praca zbiorowa):
Saint, Andrew. “The New Towns”. Modern Britain. Vol. 9. Ed. Boris Ford. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 147-160.
 
Hasło w słowniku:
“Enamel”. Def. A Dictionary of Biology. London 1974.
 
Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Szudy-Sojak, Aleksandra. “Bird idioms”. The Teacher 10 (2013): 36-39. 
 
Książki tego samego autora (porządek chronologiczny)
Ur, Penny. Grammar Practice Activities: A practical guide for teachers. Cambridge: Cambridge University Press, print. 1990.
---. A Course in Language Teaching: Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, print. 2008.
 
Dokumenty elektroniczne