Jesteś tutaj

Styl bibliograficzny według Polskiej Normy

Styl ten definiują następujące normy: PN-ISO 690 DOKUMENTACJA. PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: ZAWARTOŚĆ, FORMA I STRUKTURA oraz norma PN-ISO 690-2 INFORMACJA I DOKUMENTACJA. Dokumenty elektroniczne i ich części, ale w powszechnym obiegu bywa też nazywana polską normą bibliograficzną. Została przetłumaczona (z języka angielskiego) i wydana w 2012 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zastąpiła dwie wcześniej obowiązujące normy, z 2002 i 1999 r.

 

P R Z Y P I S Y   B I B L I O G R A F I C Z N E:

Natomiast Grygajtis1 uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.

1. Krzysztof Grygajtis, Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943, Elbląg: Sprawy Polityczne, s. 9
 

  •  J. Kasprzycki, Jerzy: Korzenie miasta. T. 3: Praga. Warszawa:  Veda, 2004, s. 124
  •  M. Januszewski Treści teologiczne sakramentu chrztu w perspektywie skuteczności procesu resocjalizacji. [w:] P. Gołdyn Religia w procesie resocjalizacji, (s. 185-192). Konin: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2010, s.186


 

O P I S   B I B L I O G R A F I C Z N Y   D OK U M E N T ÓW   D R U K O W A NY C H:

 

KSIĄŻKA

Jeden autor
Wyszyński, Stefan, Rozważań nad kulturą ojczystą. Wyd. 2. Warszawa : Inst. Wydaw. Pax, 1998. ISBN: 83-211-1490-3

Tłumaczenie
Szylnik, Lew: Czarne dziury historii Rosji. Przeł. Małgorzata LECZYCKA. Warszawa: Bellona, cop. 2007. ISBN 978-83-11-11968-0

Praca zbiorowa
Polszczyzna na co dzień. Pod red. Mirosława BAŃKO. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14793-8

Pojedynczy tom
Kasprzycki, Jerzy: Korzenie miasta. T. 3: Praga. Warszawa : Veda, 2004. ISBN 978-83-61932-03-1
 
Wstęp do książki
Wyka, Marta: Twarz i maski poety. [w:] GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons: Wiersze i inne utwory. Kraków: Wydaw. Literackie, 1997, s.5-21. ISBN 83-08-02642-7
 
Artykuł w wydawnictwie zwartym
Worek B., Książka w walce z nałogami. [w:] Z książką przez życie. Pod red. A. Krawczyka. Lublin : Wydaw. UMCS, 2008, s. 227-237
 
 

CZASOPISMO

Opis całości
Acta societatis apostolatus catholici, Roma: Pallotyni , R. 1984, nr 1-15.
 
Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Otorowski M., Kabała chrześcijańska – między nauką a profecją, Kronos 2013, nr. 1

Wywiad
Woronowicz, A., Walczyć czy negocjować. Rozmawia Jolanta Gajda-Zadworna. Uważam Rze 2011, nr 37, s. 45. ISSN 2082-8292

Recenzja
Kuczok, W., Senność. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2008. ISBN 978-83-7414-486-5. Rec. Marta CUBER: Obudzić się, by zasnąć. Nowe Książki 2008, nr 11, s.47. ISSN 0137-8562
 

 

O P I S   B I B L I O G R A F I C Z N Y   M A P Y:

Mapa wydana samoistnie
Poleski Park Narodowy [1:50 000]. Lublin : Kartpol, 2001. ISBN 83-915707-5-4

Mapa wydana niesamoistnie
Portugalia, Hiszpania Zachodnia [1:2 250 000]. [w:] Wielki ilustrowany atlas świata. Warszawa : GeoCenter International, 1993, s.39. ISBN 3-575-13771-4 ƒ Online ORTELIUS, Abraham. Argonautica [online]. Brak skali. Antwerp : Balthasar Moretus, 1624. 34,4 x 49,3 cm. [Przeglądany 7 listopada 2011]. Dostęp z: http://www.bergbook.com/ htdocs/woda/data /demo/descriptions /20470.htm
 

 

O P I S   B I B L I O GR A F I C Z N Y   D O K U M E  N T Ó W   I K O N OG R A F I C Z N Y:

Fotografia z albumu (druk)
Stieglitz, A., Wet day on the Boulevard, Paris, 1894 [fotografia]. [w:]Alfred Stieglitz. Cologne : Könemann, 1997, s.21. Aperture Masters Of Photography. ISBN 3-89508-607-X

Pojedynczy obraz (online)
Abdurakhmanova, G., In the yurt. 1979 [obraz cyfrowy]. Karakalpak Museum of Arts. [Przeglądany 7 listopada 2011]. Dostęp z : http://savitskycollection.org/pages/Galleries/ Karakalpaks/Abdurakhmanova_Gallery.html
 

 

O P I S   B I B L I O G R A F I C Z N Y   N U T:

Partytura druk
Bacewicz, G., Koncert na orkiestrę smyczkową [partytura]. Wyd. 3. Kraków : PWM, 1974.

Partytura online
BACH, J.S.B., Little prelude in C Major, BWV 924 [online]. Score on line, cop. 1999 by E. Dillard. [Przeglądany 8 listopada 2011]. Dostęp z: http://www.score-on-line.com/tmp/ 178.73.49.80.BWV924.PDF
 

 

O P I S   B I B L I O GR A F I C Z N Y   D O K U M E  N T ÓW   E L E K T R O N I C Z N Y C H:

Opis całości

  • Zyska Z., Zyska W., Wielka encyklopedia Tatr [CD-ROM]. Warszawa 1999.
  •  Sarnecki, P.(red.), Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej [online]. Wyd. 7 rozsz. i zaktual. Warszawa: C.H. Beck, 2008. [Przeglądany 2 listopada 2011]. ISBN 978-83-255-0285-0. Format PDF, 2.7 MB, pobranie odpłatne. Dostęp z: http://www.ebook.pl/631-prawo-konstytucyjnerp.html
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [on-line]. Warszawa 2006 [dostęp 20 listopada 2006]. Dostępny [w:] http://www.gpw.com.pl.

 
Opis fragmentu

  • Helin, A., Infobroker [CD-ROM]. Gdańsk 2006. Rozdział 4.2. Zestawienie statystyczne.
  • Stąporek, M., Ucz się, bibliotekarzu, ucz... : stypendia zagraniczne dla bibliotekarzy akademickich. Biuletyn EBIB [online] 2008, nr 8 [Przeglądany: 17 XII 2008]. ISSN 1507-7187 Dostęp z: http://www.ebib.info/ 2008/99/a.php?staporek
  • eszek, A.: Narciarstwo [online]. [Warszawa] : Inventive, cop. 2009. Dobór sprzętu (na czym jeździć), s. 58. [Przeglądany 2 listopada 2011]. ISBN 973-83-926437-8-4 . Format PDF, 2.7 MB. Dostęp z: http://www.ebook.pl/1611-narciarstwo-czyli-jak-oprawic-technike-i-przygo....
  • System informacji Torunia [on-line]. Toruń 2006 [dostęp 20 listopada 2006]. Regulamin. Dostępny [w:]http://www.miasto.torun.pl/regulamin/.


Wiadomości elektroniczne (strony WWW), listy dyskusyjne, biuletyny informacyjne itp.

cała witryna internetowa

 
części witryny internetowej
Kerner A., Reinhardt E.: Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce. [w:]e-gospodarka.pl [online] http://www.egospodarka.pl/pliki/Raport-ErnstYoung-Wplyw-OFE-na-lad-korpo... [dostęp: 1 września 2010]

wiadomości elektroniczne - cały system komunikowania się
Planet Science [forum dyskusyjne], BBC Science & Nature message boards [przeglądany 13 maja 2006], Dostępny [w:]http://www.bbc.co.uk/dna/mbsn/F2801717

wiadomości elektroniczne - konkretna wiadomość
Fisher, Fritz. Re: Shakespeare as required reading. [w:]USERNET newsgroup: humanities.lit.authors. shakespeare [online], 29 May 1996; 0009:07:11 [przeglądany 4 czerwca 1996; 13:03 EST], Message-ID: 35CA25F7.3A9C@linguistik.uni-erlangen.de. Dostępny [w:] Internet.

List elektroniczny
Pritchard, Sarah. Your request for information about ISO standards. [online]. Message to: Morisson, Margaret . 18 February 1995 [przeglądany 3 marca 1995]. Korespondencja osobista.

 

 

O P I S   B I B L I O G R A F I C Z N Y   D O K U M E N T Ó W   D Ź W I Ę K O W Y C H:

Album muzyczny na CD
Raz, Dwa, Trzy. Muzyka z talerzyka [dokument dźwiękowy]. [Warszawa] : Pomaton EMI, cop. 2000. 1 płyta CD. [Nr wydaw.] 5254062

Piosenka z albumu CD
Wiliński, W., To się zwykle tak zaczyna. [w:] Zagrajcie mi znów[dokument dźwiękowy]. [Warszawa] : 4ever Music, cop. 2008. CD 2, ścieżka 17. [Nr. wydaw.] 054. Antykwariat Polskiej Muzyki

 

O P I S  B I B L I O G R A F I C Z N Y   N I E M U ZY C Z N Y   D O KU M E N T  D Ź W I Ę K O WY:

Audiobook
Oppman, A., Legendy warszawskie [dokument dźwiękowy]. Czyta Wojciech Adamczyk. Piaseczno: Heraclon International, [2008]. 1 płyta CD w formacie MP3. Dla Dzieci. ISBN 978-83-61592-42-6