Jesteś tutaj

ERIH PLUS

European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych. Do 2014 r. lista była prowadzona pod nazwą ERIH przez European Science Foundation (z siedzibą we Francji) i dotyczyła wyłącznie czasopism humanistycznych.
 

Pobierz aktualną listę ERIH Plus (plik csv).
 

Uwaga! Książki, serie monograficzne i materiały konferencyjne NIE są aktualnie indeksowane w bazie ERIH.
 

Widok na stronę główną ERIH PLUS.

 

ERIH PLUS obejmuje 30 następujących dziedzin:

Anthropology
Archaeology
Art and Art History
Business and Management
Classical Studies
Cultural Studies
Demography
Economics
Environmental Studies
Film and Theatre Studies
Gender Studies
History
History & Philosophy of Science
Human Geography and Urban Studies
Interdisciplinary research in the Humanities
Interdisciplinary research in the Social Sciences
Law
Library and Information Science
Linguistics
Literature
Media Studies and Communication
Musicology
Pedagogical & Educational Research
Philosophy
Political Sciences and International Relations
Psychology
Religious Studies and Theology
Science and Technology Studies
Social Statistics and Informatics
Sociology

 

Minimalne kryteria jakie musi spełniać czasopismo, aby było indeksowane w bazie ERIH PLUS:
 

enlightened Podstawowa zasada - ERIH PLUS nie indeksuje czasopism, które istnieją krócej niż 2 lata.
 

 1. Czasopismo musi mieć ustaloną i opisaną na stronie www procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne dokonywane przez niezależnych ekspertów).
 2. Komitet redakcyjny musi być wymieniony wraz z podaniem afiliacji wszystkich członków (uniwersyty, niezależne instytuty badawcze).
 3. Czasopismo musi posiadać ważny numer ISSN.
 4. Wszystkie oryginalne artykuły muszą zawierać streszczenia w języku angielskim (lub innym przyjętym w danej dyscyplinie). Abstrakty powinny być dostępne online.
 5. ERIH PLUS wymaga informacji o afiliacji autora i wszystkich jego artykułów z ostatnich 2 lat. Zachęca również do podawania adresu mailowego lub pocztowego autorów.
 6. Nie więcej niż 2/3 autorów może pochodzić z tej samej instytucji. Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane w ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę 2 ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).
   

Klasyfikacja czasopism w ERIH PLUS:

 • Czasopismo jest międzynarodowe (a dokładniej: międzynarodowe jest autorstwo), gdy mniej niż dwie trzecie autorów publikujących w czasopiśmie jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest krajowe, gdy więcej niż 2⁄3 autorów jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest lokalne, gdy więcej niż 2⁄3 autorów pochodzi z tej samej instytucji.

 

Zgłoś czasopismo do ERIH PLUS.

 


Przydatne linki:

Ostatnia aktualizacja - 09.02.2019