Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

Journal  Citation  Reports  (JCR) jest to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (dawnej Thomson Reuters) na platformie Web of Sciences.
 


Dostęp do Web of Science (zakładka Journal Citation Reports) - dostęp WYŁĄCZNIE z sieci uczelnianej.

 

Aktualna lista JCR 2019 (dane za 2018 r.) zawiera 11877 tytułów czasopism (wzrost o 222 tytuły), w tym 141 polskich czasopism: 133 w edycji Science (spadek o 1 tytuł) oraz 8 w edycji Social Science (na tym samym poziomie co w zeszłym roku).
 

JCR zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
 

Journal Citation Reports zawiera:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.
Wydawana raz do roku (w czerwcu lub lipcu) baza zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku. JCR jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.
 

Przydatne linki:

PEŁNA LISTA CZASOPISM JCR 2019

LISTA NOWYCH CZASOPISM W JCR 2019

Informacje na temat Journal Citattion Reports na stronie Clarivate Analytics
 

Ostatnia aktualizacja 27.03.2020