Jesteś tutaj

Journal Citation Reports

Journal  Citation  Reports  (JCR) jest to ranking cytowalności czasopism tworzony przez firmę Clarivate Analytics (dawnej Thomson Reuters) na platformie Web of Sciences.
 

 

Dostęp do Web of Science (zakładka Journal Citation Reports) - z sieci uczelnianej LUB poprzez indywidualne konto (--> sprawdź, jak uzyskać zdalny dostęp do Web of Science).

 

Aktualna edycja JCR 2020 (dane za 2019 r.) 12 171 tytułów czasopism z 236 dyscyplin i 83 krajów, w tym 143 polskie czasopisma: 134 w edycji Science (wzrost o 1 tytuł) oraz 9 w edycji Social Science (wzrost o 1 tytuł).
 

JCR zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zbiera i zestawia liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.
 

 

Journal Citation Reports zawiera:

  • czasopisma najczęściej cytowane w danej dziedzinie,
  • czasopisma najbardziej popularne w danej dziedzinie,
  • czasopisma mające największe oddziaływanie na daną dziedzinę,
  • czasopisma publikujące najwięcej artykułów z danej dziedziny,
  • dane do porównań dotyczące kategorii tematycznych.
 
Wydawana raz do roku (w czerwcu lub lipcu) baza zawiera dane dotyczące publikacji z poprzedniego roku. JCR jest dostępna we wszystkich polskich uczelniach i instytutach badawczych, które przystąpiły do programu Wirtualnej Biblioteki Nauki.
 

Przydatne linki:

Assess the world’s leading journals with publisher-neutral data

Informacje na temat Journal Citattion Reports na stronie Clarivate Analytics

Dowiedz się co to jest Impact Factor

 

Ostatnia aktualizacja 01.07.2020