Jesteś tutaj

Od czego rozpocząć poszukiwania literatury do pracy?

Przygotowanie referatu, artykułu czy pracy naukowej wymaga skorzystania z profesjonalnych  źródeł informacji. Wyszukiwanie takiej wiedzy nie jest tak proste jakby się wydawało. Nie jest to jednak umiejętność nie do opanowania, a dzięki naszemu poradnikowi staniesz się prawdziwym ekspertem w profesjonalnym wyszukiwaniu informacji.
 
Wybierz odpowiednie:
 
 
POSZUKUJĄC KONKRETNEGO TYTUŁU KSIĄŻKI LUB CZASOPISMA, WYBIERZ ...
 • KATALOG BIBLIOTEK UKSW
Katalog bibliotek UKSW to podstawowe źródło informacji o książkach i czasopismach dostępnych w bibliotekach UKSW. W katalogu książek oprócz podręczników, skryptów czy książek, znajdują się m.in. słowniki, encyklopedie, tablice. W katalogu sprawdzisz czy biblioteka posiada dany tytuł, czy jest w tej chwili dostępny, czy i na jak długo możesz go wypożyczyć. Katalog służy przede wszystkim do lokalizacji materiałów drukowanych.
 
 • E-ZASOBY 
Lista tytułów e-źródeł to lista:
 
 • WYSZUKIWARKI NAUKOWE 
W celu przygotowania się do wyszukiwania literatury warto rozpocząć od ogólnodostępnych wyszukiwarek naukowych, np. Google Scholar czy Base. Przeszukują one, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym. 
 
 • BAZY BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWE 
To bazy odsyłające, umożliwiające kompleksowy przegląd literatury z danej dziedziny lub z wielu dziedzin. Zawierają streszczenia różnego typu dokumentów, m.in. artykułów z czasopism, referatów z konferencji, raportów technicznych, patentów, a niekiedy także norm i książek. Przeszukując bazę bibliograficzno-abstraktowe przeglądasz jednocześnie publikacje wielu wydawców, w różnych językach (nie tylko w języku angielskim). Bazy bibliograficzno-abstraktowe, jak sama nazwa wskazuje, zawierają streszczenia publikacji.  
 
 • BAZY PEŁNOTEKSTOWE 
Na liście baz zamieszczono także bazy pełnotekstowe. Są to bazy poszczególnych wydawców lub platformy/agregatory zawierające publikacje wielu wydawców. Ich zawartość, jeżeli chodzi o czasopisma, jest w znacznym stopniu rejestrowana w bazach bibliograficzno-abstraktowych.
 
 
enlightenedCo zrobić jeżeli nie zalazłeś poszukiwanego tytułu w katalogach lub w bazach?
 
 
Możesz też samemu sprawdzić w jakiej innej bibliotece znajduje się intersujący cię tytuł. Pomogą ci w tym polskie katalogi centralne:
 
 • NUKAT
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny jest katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne książek oraz czasopism. Katalog dostarcza m.in. informacji na temat dokumentów i miejsca ich przechowywania. Znaleziony rekord jest lokalizowany w bibliotekach całego kraju.
 
 • KaRo
KaRo to katalog centralny wielu polskich bibliotek, ułatwiający wyszukanie książek i czasopism, ich opisów bibliograficznych i informacji bibliotecznej (tj.  ich lokalizacji). Należy go traktowa&, jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
 
 • Katalog Biblioteki Narodowej
Katalog BN pozwala wyszukać informacje na temat dokumentów zagranicznych dostępnych w polskich bibliotekach naukowych zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Rekordy zawierają opis bibliograficzny dokumentu oraz miejsce przechowywania ze wskazaniem konkretnej biblioteki.
 
 
POSZUKUJĄC LITERATURĘ NA DANY TEMAT, WYBIERZ ...
 • WYSZUKIWANIE WEDŁUG HASŁA PRZEDMIOTOWEGO LUB RZECZOWEGO W/W ŹRÓDŁACH
Hasło przedmiotowe to hasło określające zawartość dokumentu, formułowane podobnie jak w encyklopedii – skupia tematy dokumentów. Hasłem przedmiotowym może być osoba, instytucja, dzieło, nazwa geograficzna, nazwa własna, dziedzina wiedzy, przedmiot itp.  
 
Hasło rzeczowe to hasło wyrażające treść dokumentu.
 
 
 • WYSZUKIWANIE LITERATURY PRZEDMIOTU W BIBLIOGRAFIACH - INFORMACJA BIBLIOGRAFICZNA
Wiele dziedzin wiedzy posiada własną bibliografię, czyli uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism itp.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji. Obecnie bibliografie oprócz wersji drukowanej często posiadają również wersję elektroniczną, ale z ograniczonym zasięgiem chronologicznym (np. Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia Historii Polskiej, Polska Bibliografia Wojskowa). Większość z tych bibliografii udostępniana jest nieodpłatnie w Internecie. W przypadku niektórych dziedzin m.in. prawo (Polska Bibliografia Prawnicza), medycyna (Polska Bibliografia Lekarska) dostęp do bibliografii wymaga wykupienia licencji.
 
 
 
JEŻELI SZUKASZ NORM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH – WYBIERZ...
 • KATALOG POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Katalog PKN jest podstawowym źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tu odszukasz konkretne numery norm. 
 
 • IEEE XPLORE
Baza IEEE XPLORE opracowana przez Institute of Electrical and Electronic Engineers m.in. do norm z następujących dyscyplin: Bioengineering, Communication, Networking & Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Hardware/Software), Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Engineering Profession, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering), Geoscience, Nuclear Engineering, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy, & Industry Applications, Robotics & Control Systems, Signal Processing & Analysis, Transportation.
 
 
 
JEŻELI SZUKASZ MATERIAŁÓW W JĘZYKU POLSKIM, WYBIERZ...
 • KATALOG BIBLIOTEK UKSW
Katalog bibliotek UKSW to podstawowe źródło informacji o książkach i czasopismach dostępnych w bibliotekach UKSW. W katalogu książek oprócz podręczników, skryptów czy książek, znajdują się m.in. słowniki, encyklopedie, tablice. W katalogu sprawdzisz czy biblioteka posiada dany tytuł, czy jest w tej chwili dostępny, czy i na jak długo możesz go wypożyczyć. Katalog służy przede wszystkim do lokalizacji materiałów drukowanych.


 

(ostatnia aktualizacja - 24.03.2018)