Jesteś tutaj

F

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS

FIDKAR 

MULTIWYSZUKIWARKA

interdyscyplinarna
FILM - baza filmoznawcza kulturoznawstwo, fimoznawstwo
Film Polski kulturoznawstwo, filmoznawstwo
Free Electronic Mathematics Journals matematyka
Free Medical Journals medycyna

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

- baza faktograficzna

  - katalog

  - zasoby ogólnodostępne

 - zasoby o ograniczonym dostępie

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i komputerów domowych

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy