Jesteś tutaj

E

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA  DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS     
EBOR ekonomia

EBSEES

European Bibliography
of Slavic and East European Studies

nauki humanistyczne,

nauki społeczne

e-bUW

(Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)

historia
ECLAS

nauki polityczne

i
nauki prawnicze

      
EconBiz ekonomia
EDP Sciences interdyscyplinarna
Edukacja

pedagogika,

psychologia

EECS Technical Reports informatyka
Ekonomia online -
naukowe źródła ekonomiczne w internecie
ekonomia
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU)

rolnictwo,
biotechnologia, ekonomia,
weterynaria,

ochrona środowiska

Electronic Library
of Mathematics (ELibM)
matematyka
Electronic Library of Mathematics (ELibM) nauki humanistyczne
Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES teologia

Elektroniczna platforma czasopism Uniwersytetu Papieskiego

Jana Pawła II

nauki humanistyczne
i
społeczne
Elektroniczny Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego encyklopedie,
słowniki
Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) interdyscyplinarna

Emerald Insight -
Emerald Group Publishing
nauki społeczne
i
humanistyczne

Energy Citations Database
i Information Bridge
nauki ścisłe,
nauki o środowisku
e-Publikacje Nauki Polskiej interdyscyplinarna

ERIDANOS -bibliografia polskich badań nad antykiem
i tradycją antyczną
historia,
filologia, kulturoznawstwo
ERIH PLUS nauki humanistyczne
Espacenet prawo
e-Teatr kulturoznawstwo
EuDML matematyka
i
nauki pokrewne
Eur-Lex

prawo,

integracja europejska

EURO ekonomia
European Mathematical Information Service matematyka
EUROSTAT -
Statistical Office of the European Communities
ekonomia,
politologia, socjologia,
prawo

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   -  zasoby ogólnodostępne

  -  zasoby o ograniczonym dostępie

  -  bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

  -  opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy