Jesteś tutaj

Liczba publikacji i autorów

Liczba autorów

Liczba publikacji jest jednym z podstawowych mierników dorobku naukowego, stosowanym do porównania dorobku kandydatów rozpatrywanych w konkursach grantowych, przy zatrudnianiu, przy ocenach okresowych, przy formułowaniu warunków awansowych oraz przy tworzeniu gremiów naukowych. Liczba publikacji pokazuje jaka jest produktywność a nie jakość publikacji.

Analizując liczbę publikacji, należy mieć na uwadze, jakie typy dokumentów są wliczane do analiz. Aby liczba publikacji miała miarodajnie służyć do porównywania potencjału twórczego, to powinna obejmować tylko oryginalne dokumenty, jak oryginalne artykuły naukowe, prace przeglądowe, materiały redakcyjne, listy do redakcji, uwagi, streszczenia ze zjazdów czy materiały konferencyjne. Pozostałe typy są pochodną pierwotnych dokumentów i często zawyżają rzeczywistą liczbę analizowanych prac.


Liczba publikacji zależy w dużej mierze od dziedziny wiedzy. W dyscyplinach intensywnie rozwijających się (nauki techniczne czy biologiczne) powstaje najwięcej prac.

Liczba publikacji może być liczona:

  • całkowicie (np. przy awansie),
  • w określonym przedziale czasowym (np. do ankiety jednostki).

 

Na liczbie publikacji oparte są inne wskaźniki związane z relacją pomiędzy publikacją a jej rozpowszechnieniem w postaci cytowań.

 

Liczba autorów

Liczba autorów wykazuje ilu pracowników naukowych brało udział w tworzeniu publikacji, pośrednio oddając liczbę osób zajmujących się daną dziedziną nauki.
 

Można uznać, że im większa liczba pracowników naukowych tym większa możliwość publikowania. Nie zawsze jednak większa liczba pracowników naukowych przekłada się na wzrost liczby publikacji. Wiele zależy od rodzaju prowadzonych badań: istnieją małe zespoły badawcze, które publikują dużo, jak również te, w których w procesie tworzenia publikacji uczestniczy niewielki procent zespołu.


Wyliczanie średniej liczby publikacji przypadającej na osobę w konkretnej instytucji naukowej ma dużo wad. Podstawową jest to, że nie odzwierciedla rzeczywistego wkładu poszczególnych osób w realizację badań i pisania prac.

 

Literatura:

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce : bibliometryczna analiza porównawcza / Joanna Wolszczak-Derlacz, Aleksandra Parteka. - Warszawa, 2010. (PDF)
 

Ostatnia aktualizacja - 24.01.2020