Jesteś tutaj

Rada Biblioteczna

ostatnia aktualizacja: 30.09.2022
 

Zarządzenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UKSW

 

Skład Rady Bibliotecznej UKSW na lata 2021-2024:
 

1. dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. uczelni – Wydział Nauk Humanistycznych, Przewodnicząca Rady Bibliotecznej;
2. mgr Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW;
3. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – Wydział Teologiczny;
4. Vacat – Wydział Medyczny. Collegium Medicum;
5. dr Dominik Gołuch – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej;
6. ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną;
7. prof. dr hab. Wiesław Macek – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych;
8. dr Katarzyna Majchrzak – Wydział Prawa Kanonicznego;
9. prof. dr hab. Jolanta Marszalska – Wydział Nauk Historycznych;
10. dr hab. Marta Osuchowska – Wydział Prawa i Administracji;
11. dr Michał Paluch – Wydział Nauk Pedagogicznych;
12. dr inż. Damian Panasiuk – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku;
13. ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki – Wydział Społeczno-Ekonomiczny;
14. mgr Joanna Jackowska - pracownik Biblioteki UKSW
15. mgr Renata Piros – pracownik Biblioteki UKSW;
16. mgr Agnieszka Uziębło – pracownik Biblioteki UKSW;
17. mgr Dagmara Gut – przedstawiciel doktorantów;
18. Maciej Kiliszek – przedstawiciel studentów.

 

Decyzja Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej UKSW


Decyzja Nr 84/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej UKSW
 

 

utworzono  11.12.2018