Jesteś tutaj

Rada Biblioteczna

OBWIESZCZENIE Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. - PDF

 

W skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 wchodzą następujące osoby:

 1. ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, WT
 2. dr Katarzyna Majchrzak, WPK
 3. prof. dr hab. Anna Lemańska, WFCh
 4. prof. dr hab. Jolanta Marszalska, WNHS
 5. prof. dr hab. Jan Zabłocki, WPA
 6. prof. dr hab. Magdalena Saganiak, WNH
 7. prof. dr hab. Wiesław Macek, WMP.SNS
 8. prof. UKSW dr hab. Edyta Wolter, WNP
 9. prof. UKSW dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, WBNS
 10. ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały, WSnR
 11. mgr Tomasz Winiarski, p.o. Dyrektora BG
 12. mgr Joanna Jackowska, BG
 13. mgr Jakub Kowalski, BG
 14. mgr Ewelina Hryciuk, BW
 15. mgr Justyna Słowińska, SaD (WT)
 16. Aleksandra Strzelecka, SaS (WNP)
 17. mgr Aleksandra Deptuła, NZZP UKSW – z głosem doradczym
 18. dr Maciej Matraś, NSZZ "Solidarność" – z głosem doradczym

utworzono  11.12.2018