Jesteś tutaj

Czasopisma wydawane przez UKSW

CZASOPISMA NAUKOWE


L.p. Tytuł
 
Wydział
(dyscyplina)

 

Opis

Punktacja MNiSW
(2013–2018)
Punktacja MEiN  (2019-2021)
1.

Annuarium Iuris Canonici
(czasopismo zawiesiło swoją działalność)

WPK
2450-4629

 
0 nie dotyczy
2. Artifex Novus : Czasopismo Naukowe WNHS

 

ISSN 
2544-5014    

 

0 5
3. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka WSE
(nauki o polityce
i administracji)

 

ISSN 
1896-9038
eISSN:
2719-8405

 

B-7 70
4. Collectanea Theologica

WT
(nauki o kulturze
i religii; prawo kanoniczne; nauki teologiczne)

 

ISSN
0137-6985

C-10 70
5. Colloquia Litteraria

 

WNH

 

ISSN 
1896-3455

B-5 5
6.

Człowiek w Cyberprzestrzeni

WPiA   0 5
7.

E-PATROLOGOS
(czasopismo zawiesiło swoją działalność)

WT

ISSN
2392-0351

0 nie dotyczy
8. Forum Pedagogiczne

WNP
(pedagogika)

 

ISSN 2083-6325
e-ISSN 2449-7142

B-10 40
9. Ius Matrimoniale WPK

ISSN 1429-3803
e-ISSN 2353-8120

B-9 5
10. Kultura-Media-Teologia. Kwartalnik Naukowy

WT
(literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; nauki o sztuce; nauki

o komunikacji społecznej i mediach; nauki teologiczne)

 

ISSN
2081-8971

B-8 40
11.

 

Kwartalnik Nauk o Mediach
(czasopismo zawiesiło swoją działalność)

 

WT ISSN
2392-103X
0 nie dotyczy
12. Kwartalnik Prawa Publicznego WPiA

 

ISSN
1642-9591

B-5 5
13. The Polish Review of International and European Law WPiA

ISSN
2299-2170
eISSN:
2544-7432

B-3

5
14. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych WPiA

ISSN
2300-1437

 

B-3

5
15.
Politologia
 
WNHS ISSN:
2545-1618
0 5
16. Prawo Kanoniczne

WPK
(nauki prawne;
prawo kanoniczne)

 

ISSN 0551-911X   
e-ISSN 2353-8104

B-14 40
17. Saeculum Christianum. Pismo Historyczne
WNHS
(nauki o sztuce; nauki teologiczne)

 

ISSN
1232-1575

B-8 70
18. Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art
(nieaktywne)

 
WNHS

ISSN
1733-5787

0 5
19. Studia Ecologiae et Bioethicae WFCh
(filozofia; nauki biologiczne)

 

ISSN
1733-1218

eISSN:
2719-826X

B-11 20
20. Studia Gdańskie

Gdańskie Seminarium Duchowne - WT
 

ISSN:
0137-4338
9 40
21. Studia Katechetyczne WT

ISSN
0138-0672

B-5 5
22. Studia nad Rodziną WSR

ISSN
1429-2416

B-8 5
23. Studia Philosophiae Christianae WFCh
(filozofia)

 

ISSN
0585-5470

B-11 40
24. Studia Psychologica : Theoria et Praxis WFCH
(psychologia)

 

ISSN
1642-2473

e-ISSN 2449-5360

B-8 20
25. Studia Theologica Varsaviensia WT

ISSN
0585-5594

B-11

20
26. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology WSE

ISSN
2299-2367

eISSN:
2299-2367

B-3

5
27. Warszawskie Studia Pastoralne WT

ISSN 1895-3204
eISSN:
2353-8147

B-8 5
28. Załącznik Kulturoznawczy WNH
(historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii)

 

e-ISSN
2392-2338

0 40
29. Zeszyty Prawnicze WPiA
(nauki prawne)

 

ISSN
1643-8183

e-ISSN
2353-8139

B-13 40
30. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie WNHS e-ISSN
2544-1329
0 5

 

 

 

CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

Tytuł
czasopisma
Wydział Opis
Artifex : Czasopismo Doktorantów i Studentów WNHS

ISSN 1644-3519

e-ISSN 1644-3888

Las Rzeczy : Pismo Koła Literackiego UKSW

(nieaktywne)
WNHISSN: 1730-0223
 

Młody Jurysta : Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW WPiA

ISSN 2353-1185

 

(ostatnia aktualizacja - 29.04.2021)