Jesteś tutaj

Czasopisma wydawane przez UKSW

CZASOPISMA NAUKOWE                        CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

 

 

CZASOPISMA NAUKOWE


L.p. Tytuł
 
Wydział
(dyscyplina)

 

Opis

Punktacja MNiSW
(2013–2018)
Punktacja MNiSW (od 2019) Indekso-wane
w
bazach

 
1.

Annuarium Iuris Canonici : Commentarii annales ad Ius Canonicum spectantes

WPK
2450-4629

 
0 5 Arianta
2. Artifex Novus : Czasopismo Naukowe WNHiS

 

ISSN 2544-5014    
 

0 5  
3. Chrześcijaństwo-Świat-Polityka WNHiS
(nauki o polityce
i administracji)

 

ISSN 1896-9038

B-7 20

Index Copernicus

Arianta

4. Collectanea Theologica

 

WT
(nauki o kulturze
i religii; prawo kanoniczne; nauki teologiczne)

 

 

ISSN 0137-6985

C-10 70 SCOPUS
BazHum
Arianta
ERIH Plus
5. Colloquia Litteraria

 

WNH

 

ISSN 1896-3455

B-5 5 BazHum
Arianta
6. Człowiek w Cyberprzestrzeni WPiA   0 5  
7. E-PATROLOGOS
(publikacja zawieszona w okresie I kw. 2018 – III kw. 2019)

 
WT

ISSN 2392-0351

0 5 Arianta
8. Forum Pedagogiczne

WNP
(pedagogika)

 

ISSN 2083-6325
e-ISSN 2449-7142

B-10 20

ERIH Pus
BazHum
Index Copernicus

Arianta

9. Ius Matrimoniale WPK

ISSN 1429-3803
e-ISSN 2353-8120

B-9 5

BazHum

Index Copernicus
Arianta

10. Kultura-Media-Teologia. Kwartalnik Naukowy WT

ISSN 2081-8971

B-8 20

BazHum

11. Kwartalnik Nauk o Mediach
(od 1 marca 2018 r. publikacja Kwartalnika została zawieszona)

 
WT ISSN 2392-103X 0 nie dotyczy  
12. Kwartalnik Prawa Publicznego WPiA

ISSN 1642-9591

B-5 5 BazHum
Arianta
13. The Polish Review of International and European Law WPiA

ISSN 2299-2170

B-3

5 Arianta
14. Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych WPiA

ISSN 2300-1437

B-3

5 Index Copernicus
Arianta

 
15. Politologia WNHiS   0 5  
16. Prawo Kanoniczne WPK
(nauki prawne)

 

ISSN 0551-911X     

e- ISSN 2353-8104

B-14 40

BazHum

Index Copernicus

Arianta

17. Saeculum Christianum. Pismo Historyczne WNHiS
(nauki o sztuce; nauki teologiczne)

 

ISSN 1232-1575

B-8 40

BazHum

Arianta

18. Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art WNHiS

ISSN 1733-5787

0 5 Index Copernicus
19. Studia Ecologiae et Bioethicae WFCh
(filozofia; nauki biologiczne)

 

ISSN 1733-1218

B-11 20 CEJSH
BazHum
Index Copernicus
Arianta
20. Studia Katechetyczne WT

ISSN 0138-0672

B-5 5 BazHum
21. Studia nad Rodziną WSR

ISSN 1429-2416

B-8 5 BazHum
Index Copernicus
Arianta
22. Studia Philosophiae Christianae WFCh
(filozofia)

 

ISSN 0585-5470

B-11 20 CEEOL
BazHum
CEJSH
Arianta
23.

Studia Prymasowskie

(archiwalny)

OSIDOINKSW

 

ISSN 1899-2587

0 nie dotyczy BazHum
Arianta
24. Studia Psychologica : Theoria et Praxis WFCH
(psychologia)

 

 

ISSN 1642-2473

e-ISSN 2449-5360

B-8 20

CEEOL

CEJSH

ERIH Plus

BazHum

Index Copernicus
Arianta

25. Studia Theologica Varsaviensia WT

ISSN 0585-5594

 

B-11

5 BazHum
Arianta
26. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne / Academic Journal of Sociology WNHiS

ISSN 2299-2367

B-3

5 BazHum
Ariatna
27. Warszawskie Studia Pastoralne WT

ISSN 1895-3204

B-8 5 BazHum
CEJSH
Arianta
28. Załącznik Kulturoznawczy WNH
(historia; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii)

 

e-ISSN 2392-2338

0 20

BazHum

CEJSH

ERIH Plus
Arianta

29. Zeszyty Prawnicze WPiA
(nauki prawne)

 

ISSN 1643-8183

e-ISSN 2353-8139

B-13 40

BazHum

Index Copernicus
Arianta

30. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie WNHiS e-ISSN 2544-1329 0 5  

 

 

 

 

CZASOPISMA DOKTORANCKIE I STUDENCKIE

Tytuł
czasopisma
Wydział Opis Dostępność
w bazach
Artifex : Czasopismo Doktorantów i Studentów WNHiS

ISSN 1644-3519

e-ISSN 1644-3888

Arianta
Katalog Czasopism Kulturalnych

Las Rzeczy : Pismo Koła Literackiego UKSW WNH


ISSN: 1730-0223
 

 

 

Młody Jurysta : Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW WPiA

ISSN 2353-1185

Arianta

 

(ostatnia aktualizacja - 17.08.2020)