Jesteś tutaj

D

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZA DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS

DBLP Computer Science Bibliography

informatyka
i
nauki ścisłe

Digital Library
of Book Studies

bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa

DigiZeitschriften

interdyscyplinarna

Directory of Open Access Journals - DOAJ

interdyscyplinarna
 
Directory of Open Access Repositories – Open  - DOAR interdyscyplinarna

DSPACE

elektronika, informatyka, telekomunikacja, automatyka

 

 

OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

 - baza faktograficzna

   - katalog

   - zasoby ogólnodostępne

  - zasoby o ograniczonym dostępie

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

   - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy