Jesteś tutaj

C

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U W Y Z

 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

OBJAŚNIENIA

 

BAZY DZIEDZINA DOSTĘP INFORMACJE OPIS

CEEOL-
The Central
and Eastern European Online Librarythe Central

nauki humanistyczne
i
społeczne

 

 

CEJSH -
The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities  

nauki humanistyczne
i
społeczne

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG)

geologia

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

prawo,
administracja

Centralna Biblioteka Wojskowa -
bibliografia wojskowa

historia,
wojsko

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

interdyscyplinarna
Centrum Otwartej Nauki CEON interdyscyplinarna

Chemistry Central 

chemia

ChemSpider

chemia

CiteSeerx

informatyka

Classical Music Directory

muzykologia

Copernicus Publications

nauki o ziemi,
geologia

CURIA -
Ozrecznictwo Sądów EU

prawo,
administracja

Cyfrowa Biblioteka Matematyczna Polish Digital Mathematics Library (DML.PL)

matematyka

CYTBIN

bibliotekoznawstwo
i
informacja naukowa
skauting

Czeska Bibliografia Narodowa

interdyscyplinarna

Czytelnia Czasopism PAN

interdyscyplinarna

 

 

 OBJAŚNIENIA :

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna ; baza bibliograficzno-abstraktowa

-  baza faktograficzna

  -  katalog

  -  zasoby ogólnodostępne

  - zasoby o ograniczonym dostępie

  - bazy dostępne w sieci ogólnouczelnianej USKW i z komputerów domowych

   - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy