Jesteś tutaj

Czytelnie

Już wkrótce udostępnimy nową stronę Biblioteki!

Czytelnie Biblioteki UKSW mają charakter ogólnodostępny. Można z nich korzystać za okazaniem legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W każdej z Czytelni istnieje możliwość podłączenia komputera przenośnego. Z internetu można korzystać za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi).


Ogólne zasady korzystania z Czytelni:

 • Do Czytelni wchodzi się bez okryć wierzchnich, większych toreb, plecaków i reklamówek. Należy je zostawić w szatni lub w zamykanych szafkach, znajdujących się przed wejściem na teren Biblioteki. Kluczyki do szafek wydaje bibliotekarz dyżurujący.
 • Prosimy nie wchodzić na teren Biblioteki z jedzeniem oraz napojami.
 • Do Czytelni wnieść można jedynie materiały piśmienne, laptop (przed zajęciem wyznaczonego miejsca komputer musi zostać wypakowany z pokrowca, torby); jeśli Czytelnik wnosi własne książki, to przed zajęciem miejsca należy je okazać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni.
 • Przed wejściem do Czytelni należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 • Po wejściu do Czytelni, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Materiały znajdujące się w magazynie należy zamawiać wypełniając odpowiedni formularz zamówienia (rewers). Rewersy przyjmowane są najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Jednorazowo można złożyć nie więcej niż 10 rewersów. Czas oczekiwania na zamówione materiały wynosi do 15 min.
 • Dzieła dostarczone do Czytelni mogą być, na życzenie czytelnika, zarezerwowane na 7 dni. Materiały niewykorzystane w ciągu tygodnia odsyła się do magazynu.

 


KAMPUS DEWAJTIS


CZYTELNIA TEOLOGICZNO-KANONICZNA

sala 305 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 09
mail: czytelnia.teologiczno.kanoniczna@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek sobota
8.00 – 18.00 9.00 15.00

 

 • Czytelnia dysponuje 42 miejscami.
   
 • W Czytelni Teologiczno-Kanonicznej udostępniany jest księgozbiór podręczny, w którym znajdują się książki o charakterze encyklopedycznym, słowniki, najważniejsze syntezy z danych dziedzin wiedzy oraz roczniki czasopism naukowych.
   
 • W Czytelni znajdują się 2 stanowiska z dostępem do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Sprawdź zasady korzystania.
   
 • Do dyspozycji czytelnicy mają 2 komputery z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym jeden z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).
   
 • W Czytelni znajduje się stanowisko z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalnii Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dowiedz się więcej.
   
 • W Czytelni znajduje się bezpłatny skaner A3. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Skany można zapisać na nośniku UBS, wysłać mailem lub zapisać w chmurze. Nie udostępnia się do skanowania książek i czasopism wydanych przed 1950 rokiem, zbiorów specjalnych (rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych, muzycznych, kartograficznych, dokumentów życia społecznego, druków rzadkich), egzemplarzy bibliofilskich, dysertacji naukowych (prac doktorskich) oraz prac magisterskich i licencjackich, czasopism oprawnych o formacie większym niż A4, książek i  czasopism oprawnych, których grzbiety mogą ulec uszkodzeniu podczas kopiowania, publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części oraz tych, których blok jest klejony lub w złym stanie (zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów, §3, pkt. 3).


CZYTELNIA HUMANISTYCZNA

sala 303 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 89 87
mail: czytelnia.humanistyczna@uksw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek – piątek sobota
8.00 – 18.00 9.00 15.00

 

 • Czytelnia Humanistyczna dysponuje 8 miejscami.
   
 • Udostępniane są w niej gazety i czasopisma bieżące. Z czasopism można korzystać w trybie wolnego dostępu. Księgozbiór podręczny tworzą książki przyporządkowane do następujących działów: biblistyka, filozofia, historia, historia sztuki, muzeologia, teoria kultury, zarządzanie kulturą, międzykulturowość, nauka o mediach, filologia klasyczna, historia literatury,  italianistyka, językoznawstwo, film i fotografia, teatr, edytorstwo, logopedia, słowniki.
   
 • Do dyspozycji czytelników są 2 komputery z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym 1 z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).

   

Kampus Wóycickiego


 

Czytelnia Ogólna
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 110
tel. 22 569 68 43
mail:wypozyczalnia.woycickiego@uksw.edu.pl
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek sobota
8.00 – 18.00 9.00 15.00

 


W Czytelni znajduje się prawie 20 miejsc dla Czytelników oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, katalogu online oraz elektronicznych baz danych. Księgozbiór podręczny składa się z podstawowych publikacji z zakresu wszystkich dyscyplin prowadzonych przez instytuty znajdujące się na Wóycickiego, które nie posiadają osobnej biblioteki specjalistycznej (archeologia, filozofia, historia, pedagogika, nauka o sztuce, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia, informatyka, matematyka, biologia i ochrona środowiska, nauki chemiczne, nauki fizyczne). W zbiorze podręcznym znajduję ponad 100 tytułów wydawnictw ciągłych oraz słowniki, encyklopedie powszechne i leksykony.

 

W Czytelni znajduje się bezpłatny skaner A3. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Skany można zapisać na nośniku UBS, wysłać mailem lub zapisać w chmurze. Korzystanie ze skanera odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów, §3, pkt. 3. 

Czytelnia Biblioteki Nauk Prawnych
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, p. 1706
tel. 22 569 97 29
mail: biblioteka_prawo@uksw.edu.pl


 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek sobota
8.00 – 18.00 9.00 15.00

 

 • dysponuje 16 miejscami dla Czytelników;
 • znajduje się 1 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu oraz elektronicznych baz danych;
 • istnieje możliwość podłączenia własnych urządzeń do bezprzewodowego Internetu;
 • zasoby księgozbioru podręcznego są w wolnym dostępie, a zasoby magazynowe Biblioteki udostępnia się po złożeniu rewersu u bibliotekarza dyżurnego, bądź też po zamówieniu elektronicznym z katalogu komputerowego;
 • podręczny księgozbiór czytelni prawniczej stanowią:
  • tytuły czasopism polskich i zagranicznych
  • komentarze z dziedzin, takich jak: postępowanie administracyjne, prawo karne, prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń, postępowanie karne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek handlowych, prawo pracy;
  • systemy prawa C.H. Beck oraz Wolters Kluwer;
  • wzory umów i pism prawnych;
  • słowniki językowe i specjalistyczne, encyklopedie powszechne i dziedzinowe, leksykony.


 


W Czytelni znajduje się bezpłatny skaner A3. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Skany można zapisać na nośniku UBS, wysłać mailem lub zapisać w chmurze. Korzystanie ze skanera odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów, §3, pkt. 3.
 

 

ostatnia aktualizacja: 06.04.2022