Jesteś tutaj

Czytelnie

  Zasady funkcjonowania Biblioteki UKSW od 5.07.2021 r.

Kampus DewajtisCZYTELNIA TEOLOGICZNO-KANONICZNA
 

 


CZYTELNIA HUMANISTYCZNA

Czytelnie Biblioteki UKSW mają charakter ogólnodostępny. Można z nich korzystać za okazaniem legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W każdej z Czytelni istnieje możliwość podłączenia komputera przenośnego. Z internetu można korzystać za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi).


Ogólne zasady korzystania z Czytelni:

 • Do Czytelni wchodzi się bez okryć wierzchnich, większych toreb, plecaków i reklamówek. Należy je zostawić w szatni lub w zamykanych szafkach, znajdujących się przed wejściem na teren Biblioteki. Kluczyki do szafek wydaje bibliotekarz dyżurujący.
 • Prosimy nie wchodzić na teren Biblioteki z jedzeniem oraz napojami.
 • Do Czytelni wnieść można jedynie materiały piśmienne, laptop (przed zajęciem wyznaczonego miejsca komputer musi zostać wypakowany z pokrowca, torby); jeśli Czytelnik wnosi własne książki, to przed zajęciem miejsca należy je okazać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni.
 • Przed wejściem do Czytelni należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 • Po wejściu do Czytelni, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
   

CZYTELNIA TEOLOGICZNO-KANONICZNA

sala 305 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 09


 

Godziny otwarcia:

lipiec poniedziałek – piątek sobota
  8.00 – 15.30 Zamknięte
sierpień poniedziałek – piątek sobota
  10.00 – 14.00 Zamknięte
wrzesień poniedziałek – piątek sobota
  8.00 – 16.00 Zamknięte

 

 • Czytelnia Główna dysponuje 42 miejscami.
   
 • W Czytelni Teologiczno-Kanonicznej udostępniany jest księgozbiór podręczny, w którym znajdują się książki o charakterze encyklopedycznym, słowniki, najważniejsze syntezy z danych dziedzin wiedzy oraz roczniki czasopism naukowych.
   
 • Materiały znajdujące się w magazynie należy zamawiać wypełniając odpowiedni formularz zamówienia (rewers). Rewersy przyjmowane są najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Jednorazowo można złożyć nie więcej niż 10 rewersów. Czas oczekiwania na zamówione materiały wynosi do 15 min.
   
 • Dzieła dostarczone do Czytelni mogą być, na życzenie czytelnika, zarezerwowane na 7 dni. Materiały niewykorzystane w ciągu tygodnia odsyła się do magazynu.
   
 • W Czytelni znajduje się bezpłatny skaner - aby zapisać dokument należy mieć ze sobą nośnik pamięci USB. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Nie udostępnia się do skanowania książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem oraz tych, których blok jest klejony lub w złym stanie.
   
 • W Czytelni znajdują się 2 stanowiska z dostępem do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Sprawdź zasady korzystania.
   
 • Do dyspozycji czytelnicy mają 2 komputery z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym jeden z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).
   
 • W Czytelni znajduje się stanowisko z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalnii Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dowiedz się więcej.

 


CZYTELNIA HUMANISTYCZNA

sala 303 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 89 87

 

 

Godziny otwarcia:

 

Czytelnia czasowo wyłączona z użytkowania.

 

 • Czytelnia Humanistyczna dysponuje 24 miejscami.
   
 • Udostępniane są w niej gazety i czasopisma bieżące. Patrz wykaz czasopism. Z czasopism można korzystać w trybie wolnego dostępu.
   
 • Do dyspozycji czytelników jest 12 komputerów z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym 1 z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).

   

Kampus Wóycickiego


 

Czytelnia Ogólna (dawna Filia na Wójcickiego)
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 110
tel. 22 561 90 27


 

Godziny otwarcia:

 

lipiec poniedziałek – piątek sobota
  8.00 – 15.30 Zamknięte
sierpień poniedziałek – piątek sobota
  10.00 – 14.00 Zamknięte
wrzesień poniedziałek – piątek sobota
  8.00 – 16.00 Zamknięte

 


W Czytelni znajduje się prawie 20 miejsc dla Czytelników oraz kilka stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, katalogu online oraz elektronicznych baz danych. Księgozbiór podręczny, który obecnie jest w trakcie melioracji, docelowo będzie składał się z podstawowych publikacji z zakresu wszystkich dyscyplin prowadzonych przez instytuty znajdujące się na Wóycickiego, które nie posiadają osobnej biblioteki specjalistycznej (archeologia, filozofia, historia, nauki o sztuce, nauki medyczne, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne).
 

ostatnia aktualizacja: 5.07.2021