Jesteś tutaj

Czytelnie


CZYTELNIA GŁÓWNA
 

 

 
CZYTELNIA CZASOPISM
BIEŻĄCYCH

Czytelnie Biblioteki Głównej UKSW mają charakter ogólnodostępny. Można z nich korzystać za okazaniem legitymacji studenckiej bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W każdej z Czytelni istnieje możliwość podłączenia komputera przenośnego. Z internetu można korzystać za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi).


Ogólne zasady korzystania z Czytelni:

 • Do Czytelni wchodzi się bez okryć wierzchnich, większych toreb, plecaków i reklamówek. Należy je zostawić w szatni lub w zamykanych szafkach, znajdujących się przed wejściem na teren Biblioteki. Kluczyki do szafek wydaje bibliotekarz dyżurujący.
 • Prosimy nie wchodzić na teren Biblioteki z jedzeniem oraz napojami.
 • Do Czytelni wnieść można jedynie materiały piśmienne, laptop (przed zajęciem wyznaczonego miejsca komputer musi zostać wypakowany z pokrowca, torby); jeśli Czytelnik wnosi własne książki, to przed zajęciem miejsca należy je okazać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni.
 • Przed wejściem do Czytelni należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
 • Po wejściu do Czytelni, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
   

CZYTELNIA GŁÓWNA

sala 305 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 88 09


 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
 Zamknięte do odwołania

Zamknięte do odwołania

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu.

 

 • Czytelnia Główna dysponuje 42 miejscami.
   
 • W Czytelni Głównej udostępniany jest księgozbiór podręczny, w którym znajdują się książki o charakterze encyklopedycznym, słowniki, najważniejsze syntezy z danych dziedzin wiedzy oraz roczniki czasopism naukowych.
   
 • Materiały znajdujące się w magazynie należy zamawiać wypełniając odpowiedni formularz zamówienia (rewers). Rewersy przyjmowane są najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Jednorazowo można złożyć nie więcej niż 10 rewersów. Czas oczekiwania na zamówione materiały wynosi do 15 min.
   
 • Dzieła dostarczone do Czytelni mogą być, na życzenie czytelnika, zarezerwowane na 7 dni. Materiały niewykorzystane w ciągu tygodnia odsyła się do magazynu.
   
 • W Czytelni znajduje się bezpłatny skaner - aby zapisać dokument należy mieć ze sobą nośnik pamięci USB. Wykonywanie skanów możliwe jest TYLKO po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza. Nie udostępnia się do skanowania książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem oraz tych, których blok jest klejony lub w złym stanie.
   
 • W Czytelni znajdują się 2 stanowiska z dostępem do Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Sprawdź zasady korzystania.
   
 • Do dyspozycji czytelnicy mają 2 komputery z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym jeden z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).
   

CZYTELNIA CZASOPISM BIEŻĄCYCH

sala 304 Nowy Budynek ul. Dewajtis 5
tel. 22 561 89 37

 

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek- piątek sobota (w czasie zjazdów)
Zamknięte do odwołania Zamknięte do odwołania
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu.

 

 • Czytelnia Czasopism Bieżących dysponuje 24 miejscami.
   
 • Udostępniane są w niej gazety i czasopisma bieżące. Patrz wykaz czasopism. Z czasopism można korzystać w trybie wolnego dostępu.
   
 • Do dyspozycji czytelników jest 12 komputerów z dostępem do elektronicznych baz danych i internetu (w tym 1 z dostępem do bazy Thesaurus Linguae Graecae).
   
 • W Czytelni znajduje się stanowisko z dostępem do Cyfrowej Wypożyczalnii Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dowiedz się więcej.
   

ostatnia aktualizacja 01.09.2020