Jesteś tutaj

Akty prawne

System biblioteczno-informacyjny UKSW

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.) wprowadzony Zarządzeniem Nr 78/2021 Rektora UKSW


Zarządzenia Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych do Biblioteki Głównej UKSW
 

Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych do Biblioteki Głównej UKSW
 

Zarządzenia Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji do Biblioteki Głównej UKSW


Regulaminy udostępniania zbiorów:

Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (obowiązuje od 28 września 2021 r.) wprowadzony Decyzją nr 6/2021 Dyrektora Biblioteki UKSW
 

Regulamin udostępniania starych druków i rękopisów Biblioteki Głównej UKSW (obowiązuje od 4 kwietnia 2019 r.)
 

Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dokument nie obowiązuje od 28 września 2021 r.).
 

Cenniki opłat

Cennik opłat i usług Biblioteki UKSW wprowadzony Decyzją Nr 15/2021 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Cennik opłat za usługi digitalizacyjne wykonywane przez Pracownię Digitalizacyjną Biblioteki UKSW wprowadzony Decyzją Nr 15/2021 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r.Pracownia Digitalizacyjna Biblioteki UKSW

Regulamin Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW wprowadzony Decyzją Dyrektora Biblioteki Głównej UKSW nr 2/2020 z 17 lutego 2020 r.
 

 

Repozytorium UKSW

Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

Zał. - Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Rada Biblioteczna

Zarządzenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UKSW

 

ostatnia aktualizacja 28.09.2021