Jesteś tutaj

Regulaminy

System biblioteczno-informacyjny UKSW

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.) wprowadzony Zarządzeniem Nr 78/2021 Rektora UKSW


Regulaminy udostępniania zbiorów:

(w związku ze zmianami organizacyjnymi regulaminy wkrótce ulegną zmianie)


Pracownia Digitalizacyjna Biblioteki UKSW

Decyzja Dyrektora Biblioteki Głównej UKSW nr 2/2020 z 17 lutego 2020 r. wprowadzająca Regulamin Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW
 

Repozytorium UKSW

Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

Zał. - Regulamin Repozytorium Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Rada Biblioteczna

Zarządzenie Nr 10/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej UKSW

 

ostatnia aktualizacja 02.06.2021