Jesteś tutaj

Muzykalia, mapy

Zgromadzony przez bibliotekę zbiór muzykaliów to w przeważającej części partytury dzieł wielkich kompozytorów polskich i zagranicznych (Chopin, Szymanowski, Mozart, Bach, Palestrina, Handel, Monteverdi, Verdi, Beethoven, Liszt i inni) oraz utworów z zakresu muzyki dawnej (np. Monumenta monodica medii aevi,  Antiquitates musicae in Polonia), a także chociaż w skromniejszym zakresie współczesnych polskich kompozytorów i twórców jak np. Marian Sawa czy Agnieszka Osiecka. Pozostałą część zbioru tworzą druki o charakterze pomocy dydaktycznych w procesie muzycznego? kształcenia oraz prace o charakterze historyczno-bio­graficznym i encyklopedycznym.

 

Zbiory kartograficzne

Na posiadane przez bibliotekę zbiory kartograficzne składają się głównie mapy ścienne oraz atlasy stanowiące w przeważającej mierze pomoce dydaktyczne. Na uwagę zasługuje zbiór map wydanych przed wojną przez Wojskowy Instytut Geograficzny z cyklu: Mapa taktyczna Polski 1:100 000 tzw. setki WIG-owskie.