Jesteś tutaj

Zbiory specjalne

Już wkrótce udostępnimy nową stronę Biblioteki!

 


Biblioteka Główna posiada dwa inkunabuły i około 1000 starych druków – czyli publikacji wydanych w latach 1501-1800. Dominują dzieła o charakterze teologicznym, prawniczym (zarówno świeckim jak i kanonicznym), homiletycznym, historycznym oraz liturgicznym i talmudycznym, a także encyklopedycznym i słownikowym.

 

 


Zgromadzony przez bibliotekę zbiór muzykaliów to w przeważającej części partytury dzieł wielkich kompozytorów polskich i zagranicznych (Chopin, Szymanowski, Mozart, Bach, Palestrina, Handel, Monteverdi, Verdi, Beethoven, Liszt i inni) oraz utworów z zakresu muzyki dawnej (np. Monumenta monodica medii aevi,  Antiquitates musicae in Polonia), a także chociaż w skromniejszym zakresie współczesnych polskich kompozytorów i twórców jak np. Marian Sawa czy Agnieszka Osiecka. Pozostałą część zbioru tworzą druki o charakterze pomocy dydaktycznych w procesie muzycznego kształcenia oraz prace o charakterze historyczno-bio­graficznym i encyklopedycznym.

 

 

Zbiory kartograficzne

Na posiadane przez bibliotekę zbiory kartograficzne składają się głównie mapy ścienne oraz atlasy stanowiące w przeważającej mierze pomoce dydaktyczne. Na uwagę zasługuje zbiór map wydanych przed wojną przez Wojskowy Instytut Geograficzny z cyklu: Mapa taktyczna Polski 1:100 000 tzw. setki WIG-owskie.

 

 


Trzon zgromadzonych w bibliotece mikrofilmów obejmuje dokumenty z Akt Nuncjatury Warszawskiej, prowadzonych procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych polskich świętych i błogosławionych, niektóre z rękopisów dzieł Jakuba z Paraża, pism św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz rękopisów liturgicznych graduałów i antyfonarzy. Ponadto zawiera również numery czasopism polonijnych wydawanych w Argentynie w latach 40-tych ubiegłego wieku (Bóg i Ojczyzna, Głos Polski i Kurier Polski) oraz czasopism zagranicznych z zakresu psychologii i biblistyki.

 

 


W zasobie szeroko pojętych multimediów znajdują się kasety VHS, kasety magnetofonowe, płyty CD, audiobooki, archiwalne numery czasopism oraz elektroniczne wersje książek, albumów, atlasów itp. wydane na płytach CD- lub DVD-ROM, prezentacje multimedialne, programy i aplikacje, bazy bibliograficzne, zbiory dokumentów oraz dodatki, aneksy, załączniki i indeksy do książek, czasopism lub serii  wydane w formie elektronicznej, a także wszelkiego rodzaju filmy (fabularne, dokumentalne, edukacyjne).