Jesteś tutaj

Przepisy porządkowe Biblioteki UKSW

 • Do Czytelni wchodzimy bez okryć wierzchnich, większych toreb, plecaków i reklamówek, które należy zostawić w szatni lub w zamykanych szafkach, znajdujących się przed wejściem na teren Biblioteki. Kluczyki do szafek wydaje bibliotekarz dyżurujący.
   
 • Do Czytelni wnieść można jedynie materiały piśmienne, laptop (przed zajęciem wyznaczonego miejsca komputer musi zostać wypakowany z pokrowca, torby); jeśli Czytelnik wnosi własne książki, to przed zajęciem miejsca należy je okazać bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni.
   
 • Przed wejściem do Czytelni należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy.
   
 • Po wejściu do Czytelni, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
   
 •  Prosimy nie wchodzić na teren Biblioteki z jedzeniem oraz napojami.
   

(ostatnia aktualizacja: 01.06.2021)