Jesteś tutaj

E-Zasoby

Korzystanie z E-zasobów:

 1. W celu skorzystania z zasobów elektronicznych UKSW należy wejść na stronie Biblioteki w zakładkę E-zasoby. Znajdują się tam bazy z dostępem do pełnych tekstów oraz bibliograficzno-abstraktowe (dostęp tylko do opisu i streszczenia). W zakładce mieszczą się wykazy e-zasobów z podziałem alfabetycznym, dziedzinowym i wg wydawców.
   
 2. Pod "Bazy testowe" znajdują się bazy, do których uzyskaliśmy tymczasowy dostęp testowy od dystrybutorów.
   
 3. Bazy elektroniczne, prenumerowane przez Bibliotekę, prezentują najnowszy stan wiedzy z dziedzin, które są obiektem zainteresowania naukowego Uniwersytetu (nauki humanistyczne, prawne, przyrodnicze, społeczne, ścisłe, teologiczne, literaturoznawstwo). Bazy w przeważającej części są bazami anglojęzycznymi. Opisy dostępnych baz elektronicznych.
   
 4. Bazy dostępne są bezpłatnie ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni (Kampus Dewajtis i Wójcickiego - logowanie do domeny) oraz z komputerów domowych dla wszystkich posiadających swe konto w USOS. Instrukcja logowania do baz elektronicznych Biblioteki UKSW (pdf).
   
 5. Uwaga! Najnowsze numery części czasopism mogą być udostępniane są przez wydawców opóźnieniem 6- lub 12-miesięcznym.

(ostatnia aktualizacja: 01.06.2021)