Jesteś tutaj

Struktura Biblioteki

 

   
DYREKTOR BIBLIOTEKI UKSW
 mgr TOMASZ WINIARSKI
 

Kampus Dewajtis, pok. 108
(Nowy Gmach)
 tel. 22 561 88 66 lub wew. 266
            t.winiarski@uksw.edu.pl

WICEDYREKTORZY BIBLIOTEKI UKSW
mgr JOLANTA BIAŁKOWSKA

Kampus Dewajtis, pok. 208
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 77 lub wew. 277
           j.bialkowska@uksw.edu.pl

mgr lic. JAKUB MARIA KOWALSKI

  Kampus Dewajtis, pok. 208
 
(Nowy Gmach)
          tel. 22 561 88 21 lub wew. 221
          j.kowalski@uksw.edu.pl

DZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I TRANSFERU WIEDZY

mgr AGNIESZKA UZIĘBŁO - kierownik
 

Kampus Dewajtis, pok. 309
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 87 lub wew. 387
            a.uzieblo@uksw.edu.pl

mgr MARZENA GARDOCKA

Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 68 lub wew. 368
            m.gardocka@uksw.edu.pl

dr MACIEJ MATRAŚ
(opiekun Pracowni Digitalizacyjnej)

Kampus Dewajtis, pok. 309
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 82 wew. 382
          m.matras@uksw.edu.pl

mgr MARCIN MICHALSKI

   Kampus Dewajtis, pok. 304
   (Nowy Gmach)
           tel. 22 561 88 74 lub wew. 274
           marcin.michalski@uksw.edu.pl

mgr MARIA PADŁO Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 85 lub wew. 385
           m.padlo@uksw.edu.pl
 
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA I PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW
mgr EWELINA HRYCIUK - kierownik

   Kampus Wójcickiego, bud. 23,
   pok. 110

           tel. 22 569 97 64  lub wew. 764
           e.hryciuk@uksw.edu.pl

mgr NATALIA BREYVO
(Czytelnia Humanistyczna)
   Kampus Dewajtis, pok. 303
  
(Nowy Gmach)
           tel. 22 561 89 78 lub wew. 378
           n.breyvo@uksw.edu.pl

mgr KLAUDIA CIUŃCZYK
(Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
Biblioteka Nauk Prawnych)
 
   Kampus Wóycickiego,
   bud. 17 pok. 1707

           tel. 22 569 97 29 lub wew. 729
           k.ciunczyk@uksw.edu.pl
mgr JANUSZ DOBRZYŃSKI
(Wypożyczalnia)
   Kampus Dewajtis,
   bud. 23, pok. 110, pok. K-303

           tel. 22 561 88 54 wew. 254
           j.dobrzynski@uksw.edu.pl
dr KATARZYNA GOŁOS-DĄBROWSKA
(Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna)
    Kampus Dewajtis, pok. 305
   (Nowy Gmach)
           tel. 22 561 88 09 lub wew. 209
           k.golos-dabrowska@uksw.edu.pl
EWA GONCZAREK
(Czytelnia Teologiczno-Kanoniczna)

   Kampus Dewajtis, pok. 305
   (Nowy Gmach)
           tel. 22 561 88 09 lub wew. 209
           e.gonczarek@uksw.edu.pl

mgr ZBIGNIEW HANAK
(Czytelnia Humanistyczna)
Kampus Dewajtis, pok. 303
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 78 lub wew. 378
          z.hanak@uksw.edu.pl

 mgr MAŁGORZATA JUHANOWICZ
(Wypożyczalnia)

   Kampus Wóycickiego,
   bud. 23, pok. 110

           tel. 22 561 90 27 wew. 427
           m.juhanowicz@uksw.edu.pl

KATARZYNA KASZYŃSKA
(Magazyn Główny)
Kampus Dewajtis, pok. 204
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 61 lub wew. 361
           k.karwowska@uksw.edu.pl
mgr MARIA ELŻBIETA KOWALSKA
(Wypożyczalnia)

Kampus Wóycickiego,
   bud. 23, pok. 110

tel. 22 569 68 43 lub wew. 843
          e.kowalska@uksw.edu.pl

mgr JAKUB MASZKIEWICZ
(Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
Biblioteka Nauk Prawnych)

Kampus Wóycickiego,
bud. 17 pok. 1707

tel. 22 561 88 67 lub wew. 267
          j.maszkiewicz@uksw.edu.pl

mgr RENATA PIROS
(Wypożyczalnia)

Kampus Dewajtis, pok. K-303
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 54 lub wew. 254
           r.piros@uksw.edu.pl

JACEK ROCKI
(Magazyn Główny)

 Kampus Dewajtis, pok. 204
(Nowy Gmach) 
tel. 22 561 88 28 lub wew. 228
           j.rocki@uksw.edu.pl


KAMIL ROCKI
(Magazyn Główny)

 Kampus Dewajtis, pok. 204
(Nowy Gmach) 
tel. 22 561 88 28 lub wew. 228
           k.rocki@uksw.edu.pl

mgr MATEUSZ SZMULIK Kampus Wóycickiego,
bud. 23, pok. 110

tel. 22 569 97 21 lub wew. 721
          m.szmulik@uksw.edu.pl
   
DZIAŁ GROMADZENIA I SELEKCJI ZBIORÓW
mgr JOANNA JACKOWSKA - kierownik Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 36 lub wew. 236
            j.jackowska@uksw.edu.pl

mgr ADAM SKOCZEK

Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 81 wew. 381
           a.skoczek@uksw.edu.pl
mgr lic. JOLANTA WIERZBICKA Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 90 56 wew. 456
           j.wierzbicka@uksw.edu.pl
mgr MARIOLA WYRZYKOWSKA Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 88 wew. 388
           m.wyrzykowska@uksw.edu.pl

mgr JOLANTA ŻYSZKOWSKA
(wymiana krajowa i zagraniczna)

Kampus Dewajtis, pok. 304
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 13 lub wew. 313
          j.zyszkowska@uksw.edu.pl
   
DZIAŁ OPRACOWANIA ZBIORÓW

mgr TOMASZ BIAŁKOWSKI - kierownik

Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 20 lub wew. 220
            t.bialkowski@uksw.edu.pl

mgr  BARTOSZ EMCHOWICZ

Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 86 lub wew. 386
          b.emchowicz@uksw.edu.pl

mgr MARTA SCHMIDT

Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 73 lub wew. 273
            m.schmidt@uksw.edu.pl

mgr KAROLINA STARZYŃSKA Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 63 lub wew. 263
           k.starzynska@uksw.edu.pl
 
mgr KAROLINA SZAREJKO Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 89 83 lub wew. 283
           k.szarejko@uksw.edu.pl
   
BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY
mgr TOMASZ BIAŁKOWSKI Kampus Dewajtis, pok. 209
(Nowy Gmach)
tel. 22 561 88 20 lub wew. 220
           t.bialkowski@uksw.edu.pl

 


ostatnia aktualizacja:15.09.2022