Jesteś tutaj

Jak znaleźć czasopismo?

Jeśli szukasz artykułu z czasopisma, na początku musisz sprawdzić, czy dane czasopismo znajduje się w bibliotece (sprawdzamy nie tylko tytuł czasopisma, ale i rocznik oraz nr, w którym dany artykuł powinien być zamieszczony).

 

Katalog bibliotek UKSW obejmuje zbiór czasopism dostępnych w Bibliotece Głównej UKSW oraz w bibliotekach wydziałowych. Katalog kartkowy czasopism Biblioteki Głównej został zamknięty w 2010 r. Od 2011 r. czasopisma wprowadzane są tylko do katalogu komputerowego.

Czasopismo można odszukać korzystając z multiwyszukiwarki lub za pomocą słów z tytułu. System wyświetli informacje o jego lokalizacji i dostępnych numerach (rocznikach). W katalogu nie ma możliwości odszukania pojedynczych artykułów.
 

Czasopism nie wypożyczamy na zewnątrz.

 

LOKALIZACJA CZASOPISM

Numery archiwalne czasopism należy zamawiać w Czytelni Głównej Biblioteki Głównej (Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 305) na podstawie druku "Zamówienie do Czytelni" lub elektronicznie poprzez Katalog bibliotek UKSW.Czasopisma bieżące Biblioteki udostepniane są w zależności od dziedziny w różnych czytelniach specjalistycznych:

 

 

Teologia, filozofia, prawo kanoniczne i cywilne, filologia, kulturoznawstwo, nauki o mediach, część czasopism z nauk historycznych i społecznych, dzienniki wraz z tygodnikami i miesięcznikami społeczno-politycznymi oraz informatory diecezjalne i czasopisma biologiczno-matematyczne  dostępne są w Czytelni Czasopism Bieżących, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 304.

 

 

Wykazy czasopism w Czytelni Czasopism Bieżących Biblioteki Głównej

 

Archeologia, historia, historia sztuki, politologia, opieka społeczna, praca socjalna, socjologii, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe - dostępne są w Czytelni Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Kampus Wóycickiego (bud. 23, pok. 110).

 

 

Pedagogika i psychologia - dostępne są w Czytelni Biblioteki Wydziału Pedagogicznego, Kampus Wóycickiego (bud. 15, pok. 1510)

 

Wykaz czasopism w Bibliotece WNP

 

Prawo cywilne - dostępne w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji, Kampus Wóycickiego (bud. 17, pok. 1706, 1707).

 

Prawo kanoniczne i cywilne - dostępne w w Czytelni Czasopism Bieżących, Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, s. 304.

Spisy treści czasopism prawniczych w Bibliotece Głównej


(ostatnia aktualizacja - 24.03.2018)