Jesteś tutaj

Zasady korzystania z prac dyplomowych

Zamawianie prac dyplomowych – krok po kroku
 

Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie udostępniane są tylko po wcześniejszym wypełnieniu podania skierowanego do Dyrektora Biblioteki UKSW. Na podaniu musi znajdować się podpis promotora pracy Czytelnika, bądź potwierdzenie z instytucji kierującej daną osobę do korzystania z pracy. Podania należy składać w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej (sala 305 - Nowy Budynek, Kampus Dewajtis). Prace dyplomowe w wersji papierowej można zamawiać jedynie za pomocą rewersu papierowego. Korzystanie z nich odbywa się na miejscu w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej.

 

Jak szukać prac dyplomowych?

 1. W celu wyszukania pracy dyplomowej dowolnego typu (licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej) należy użyć głównego pola wyszukiwawczego. Po wyświetleniu wyników wystarczy użyć filtrów, znajdujących się po prawej stronie i wejść  w  wybrany typ dokumentów.

  Zrzut z ekranu - skrócone opisy bibliograficzne, a po lewej stronie wybór typu dokumentów.
   

 2. Po wybraniu interesującej pozycji, należy kliknąć na jej tytuł - zostaniesz przeniesiony do pełnego opisu pracy.
   

  Zrzut z ekranu - pełny opis bibliograficzny.

   

  3. Na jego podstawie wypełnij rewers papierowy i złóż w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej.
   

 • Wersje elektroniczne - Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
  Prace licencjackie i magisterskie powstałe od 2010 r. są archiwizowane na serwerze UKSW w formie elektronicznej i administrowane przez Centrum Systemów Informatycznych. APD pozwala na wyszukiwanie prac wg autora, tytułu pracy, promotora, seminarium i słów kluczowych. Prace udostępniane są na komputerach znajdujących się w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej. Uzyskanie do nich dostępu wymaga przedstawienia podania do Dyrektora Biblioteki z podpisem promotora lub poświadczenia podania przez instytucję kierującą daną osobę do przeprowadzenia badań naukowych.
   

UWAGA! Nie wszytkie prace znajdujące się w APD mogą być udostępniane. Dzieje się tak w przypadku, kiedy autor nie wyraził na to zgody. W celu upewnienia się, czy dana praca jest udostępniana w wersji cyfrowej, prosimy pisać na adres - informatorium@uksw.edu.pl.

 

Biblioteka nie zezwala na kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu pracy magisterskiej, doktorskiej, licencjackiej (§5, ust.14 Regulaminu udostępniania zbiorów BG).
 

Prace dyplomowe – krok po kroku:

 1. Znajdź w Katalogu Biblioteki UKSW lub Archiwum Prac Dyplomowych interesującą Cię pracę dyplomową,
   
 2. Napisz podanie o udostępnienie pracy dyplomowej (pobierz wzór podania),
   
 3. Uzyskaj podpis promotora lub/i pieczątkę jednostki kierującej. Ten punkt nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych UKSW,
   
 4. Złóż podanie w Czytelni Teologiczno-Kanonicznej Biblioteki UKSW na ul. Dewajtis 5,
   
 5. Wypisz rewers papierowy na pracę. Ten punkt nie dotyczy prac znajdujących się w APD,
   
 6. Korzystaj z pracy na miejscu w Czytelni – pamiętaj nie jest możliwe kopiowanie jakiegokolwiek fragmentu tekstu na jakimkolwiek nośniku.


Do pobrania:

Wzór podania o udostępnienie pracy dyplomowej

ostatnia aktualizacja: 22.10.2021