Jesteś tutaj

Bazy z dostępem czasowym (testowe)

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie pulpit.uksw.edu.pl.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać żądaną bazę.
 

 
 
Pytania i uwagi dotyczące działania bazj.kowalski@uksw.edu.pl

Aktualnie testujemy

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

AccessMedicine®

nauki medyczne
do 31 maja 2020

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection

psychologia


do 17 kwietnia 2020

Logos Bible Software

nauki teologiczne


 do 31 maja 2020

 

 

Testowaliśmy w 2019 r.

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


okres testowy

zakończony

BioOne Complete

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

BIOMEDICALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

Cinahl Complete

medycyna


okres testowy

zakończony

EBook Nursing Collection

medycyna


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication & Mass Media Complete

nauki o komunikacji
społecznej i mediach


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication Abstracts

nauki o komunikacji
społecznej i mediach
 

okres testowy

zakończony

ENVIRONMENTALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

JoVE

nauki ścisłe

okres testowy

zakończony

JSTOR Lives of Literature

literaturoznawstwo

okres testowy

zakończony

Nursing Reference Centre

medycyna


okres testowy

zakończony

Sage Journals

nauki humanistyczne

i społeczne


okres testowy

zakończony

ProQuest Acta Sanctorum

ProQuest logo

Nauki Socjologiczne

okres testowy

zakończony

ProQuest logo 

Nauki Medyczne

Języko- i Literaturoznawstwo


okres testowy

zakończony

ProQuest One Academic

multidyscyplinarna


okres testowy

zakończony

ProQuest World History:

ProQuest logo

Historia,

Nauki Socjologiczne,

Literaturoznawstwo


okres testowy

zakończony

PsycTHERAPY

nauki społeczne

(psychologia, psychiatraia)


okres testowy

zakończony

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1.04.2020

 

 

OBJAŚNIENIA :

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy