Jesteś tutaj

Bazy z dostępem czasowym (testowe)

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie pulpit.uksw.edu.pl.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać żądaną bazę.
 

 
 
Pytania i uwagi dotyczące działania bazj.kowalski@uksw.edu.pl

Aktualnie testujemy

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

 

 

Testowaliśmy w 2022

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

CAB Abstracts with Full Text

Logo EBSCO CAB Abstracts

nauki przyrodnicze


okres testowy zakończony
Veterinary Source nauki biologiczne
(zoologia)


 


okres testowy zakończony

FSTA with Full Text

EBSCO FSTA logo

nauki biologiczne


okres testowy zakończony

Central & Eastern European Academic Source

multidyscyplinarna


okres testowy zakonczony

JSTOR

 

Ø Archive Journal Collections:

 • Arts & Sciences I-XV
 • Business IV
 • Hebrew Journals
 • Jewish Studies
 • Ireland
 • Life Sciences
 • Ecology & Botany II

Ø Thematic Collections:

Ø Primary Source Collections:

multidyscyplinarna


okres testowy zakonczony  

McGraw-Hill Medical

nauki medyczne

nauki o zdrowiu


 


okres testowy zakonczony
MEDLINE Complete

nauki medyczne


okres testowy zakonczony

Taylor&Francis

 

 • Social Science&Humianities Library
 • Science&Technology Library
 • Medical Library
multidyscyplinarna


okres testowy zakonczony  

 

 

 

Testowaliśmy w 2021

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

Central & Eastern European Academic Source

multidyscyplinarna


okres testowy zakonczony

JoVE

nauki ścisłe


okres testowy zakonczony

 

Testowaliśmy w 2020 r.

 

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

AccessMedicine®

nauki medyczne


okres testowy zakończony

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


okres testowy zakończony

Bloomsbury

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony  

De Gryuter

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

The Cochrane Library

nauki medyczne


okres testowy zakończony

EBSCO e-book Harvard Business Publishing Collection

EBSCOhost Web

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

EBSCO eBook Academic Collection Trial

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection

psychologia


okres testowy zakończony

EBSCO Historical Abstracts with Full Text

EBSCOhost Web

nauki historyczne


okres testowy zakończony

EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

JSTOR

 

Ø Archive Journal Collections:

 • Arts & Sciences I-XV
 • Business I-IV
 • Language & Literature
 • Music
 • Hebrew Journals
 • Jewish Studies
 • Religion & Theology
 • Ireland
 • Asia
 • Life Sciences
 • Ecology & Botany I-II
 • Health & General Sciences
 • Mathematics & Statistics
   

Ø Thematic Collections:

Ø Primary Source Collections:

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony  

JSTOR Lives of Literature

literaturoznawstwo
okres testowy zakończony

Karger

nauki medyczne


okres testowy zakończony

Legal Source

nauki prawne


okres testowy zakończony

Literary Reference Center Plus

Literaturozznawstwo,
językoznawstwo


okres testowy zakończony

Logos Bible Software

nauki teologiczne


okres testowy zakończony

McGraw-Hill Education

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

ProQuest Acta Sanctorum

ProQuest logo

nauki socjologiczne


okres testowy zakończony

ProQuest Health Research Premium Collection

ProQuest One Literature

ProQuest logo
 

nauki medyczne

języko- i literaturoznawstwo


okres testowy zakończony

ProQuest World History:

ProQuest logo

historia,

nauki socjologiczne,

literaturoznawstwo


okres testowy zakończony

PsycTHERAPY

nauki społeczne

(psychologia, psychiatraia)


okres testowy zakończony

SAGE Publishing

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

Taylor&Francis ebooks

multidyscyplinarna


okres testowy zakończony

The Literary Encyclopedia

nauki o literaturze


okres testowy zakończony

Testowaliśmy w 2019 r.

 

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

DOSTĘPNA

OPIS

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


okres testowy

zakończony

BioOne Complete

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

BIOMEDICALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

Cinahl Complete

medycyna


okres testowy

zakończony

EBook Nursing Collection

medycyna


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication & Mass Media Complete

nauki o komunikacji
społecznej i mediach


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication Abstracts

nauki o komunikacji
społecznej i mediach
 

okres testowy

zakończony

ENVIRONMENTALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

JoVE

nauki ścisłe

okres testowy

zakończony

Nursing Reference Centre

medycyna


okres testowy

zakończony

Sage Journals

nauki humanistyczne

i społeczne


okres testowy

zakończony

ProQuest One Academic

multidyscyplinarna


okres testowy

zakończony

 

 

Ostatnia aktualizacja: 5.07.2022

 

 

OBJAŚNIENIA :

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy