Jesteś tutaj

Bazy z dostępem czasowym (testowe)

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie pulpit.uksw.edu.pl.

Po zalogowaniu na platformę należy wybrać żądaną bazę.
 

 
 
Pytania i uwagi dotyczące działania bazj.kowalski@uksw.edu.pl

Aktualnie testujemy

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

EBSCO eBook Subscription Psychology Collection

psychologia


do 17 kwietnia 2020

ProQuest World History:

ProQuest logo

Historia, Nauki Socjologiczne, Literaturoznawstwo


do 18 marca 2020

ProQuest Acta Sanctorum

ProQuest logo

Nauki Socjologiczne
do 18 marca 2020

ProQuest logo

 

Nauki Medyczne

Języko- i Literaturoznawstwo


do 18 marca 2020

 

 

Testowaliśmy w 2019 r.

BAZA DYSCYPLINA DOSTĘP RODZAJ

 

DOSTĘPNA
 

OPIS

AccessMedicine®

nauki medyczne


okres testowy

zakończony

Applied Science & Technology
Source Ultimate

nauki techniczne i ścisłe


okres testowy

zakończony

BioOne Complete

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

BIOMEDICALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

Cinahl Complete

medycyna


okres testowy

zakończony

EBook Nursing Collection

medycyna


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication & Mass Media Complete

nauki o komunikacji
społecznej i mediach


okres testowy

zakończony

EBSCO Communication Abstracts

nauki o komunikacji
społecznej i mediach
 

okres testowy

zakończony

ENVIRONMENTALSCIENCEnetBASE

Taylor&FrancisGroup logo

nauki biologiczne


okres testowy

zakończony

JoVE

nauki ścisłe

okres testowy

zakończony

Nursing Reference Centre

medycyna


okres testowy

zakończony

Sage Journals

nauki humanistyczne

i społeczne


okres testowy

zakończony

ProQuest One Academic

multidyscyplinarna


okres testowy

zakończony

PsycTHERAPY

nauki społeczne

(psychologia, psychiatraia)


okres testowy

zakończony

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020

 

 

OBJAŚNIENIA :

  -  dostęp w sieci ogólnouczelnianej USKW

  -  dostęp z komputerów domowych

- baza pełnotekstowa

- baza bibliograficzna; baza bibliograficzno-abstraktowa

  - opis: po najechaniu kursorem na ikonkę ukazuje się pełny opis bazy