Jesteś tutaj

Opisy baz elektronicznych

Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW możliwy jest poprzez platformę - https://pulpit.uksw.edu.pl.
 

UWAGA: bazy elektroniczne EBSCO dostępne są na platformie EBSCOhost UKSW. Po wejściu na konto należy wybrać żądaną bazę.

 

Academic Search Ultimate (EBSCO) - obszerna, wielodziedzinowa i pełnotekstowa baza publikacji naukowych z zakresu m.in.: religii i filozofii, prawa, psychologii, nauk przyrodniczych i ścisłych, studiów etnicznych i wielokulturowych. Baza zawiera czasopisma naukowe, magazyny, periodyki, raporty, książki i materiały audiowizualne, wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Ponad połowa czasopism indeksowana jest w wiodących indeksach cytowań (Scopus lub Web of Science). W Academic Search Ultimate znajduje się ponad 75 000 filmów Associated Press, wiodącej światowej agencji prasowej. Kolekcja filmów jest uaktualniana co miesiąc i zawiera materiały o różnej tematyce od 1930 r. do czasów obecnych.

Szczegółowe informacje oraz:

 

 

 

Agricola (EBSCO) - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Zawiera ponad 5,7 milionów opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.
Szczegółowe informacje o Agricola.


 

 

AHFS Consumer Medication Information (EBSCO) - Baza zawierająca informacje z dziedziny medycyny i farmacji, głównie na temat leków (zastosowanie, dawkowanie, skutki uboczne stosowania). Indeksowane materiały dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim. Baza jest aktualizowana co miesiąc.
Więcej informacji o AHFS.

 

 

 

ATLA Religion Database with Atla Serials (EBSCO) - Baza tworzona przez American Theological Library Association. Zawiera ponad 2,9 mln opisów bibliograficznych pochodzących z literatury religijnej i religioznawczej publikowanej w ponad 60 językach, w tym ponad 2.300 tytułów czasopism, spośród których ponad 1000 jest indeksowanych. Zawiera także ponad 279000 rekordów opisowych oraz ok. 980000 cytowań recenzji książek.  Baza zawiera ponad 430000 pełnych tekstów artykułów i rozdziałów książek. Zakres tematyczny bazy obejmuje: studia biblijne, religie świata, historię Kościoła, etykę i filozofię religii. Baza zawiera opisy bibliograficzne od 1949 roku i jest na bieżąco aktualizowana.
Listy tytułów dostępnych w bazie

 

 

 

Business Source Ultimate (EBSCO) - baza pełnotekstowa zapewniająca dostęp do ponad 2.500 recenzowanych czasopism z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu (administracja, bankowość, ekonomia, finanse, księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie i marketing). Spośród 2.500 tytułów ponad 1400 jest recenzowanych, ponad 900 nie posiada żadnych ograniczeń w dostępie, a ponad 800 jest indeksowanych w bazach takich jak Web Of Science i Scopus. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych oraz lokalnych wiadomości na temat biznesu. Panorama Firm zawiera szczegółowe informacje odnośnie finansów, oddziałów, produktów, pracowników, specyfiki branży dla ponad 1,1 mln prywatnych i państwowych przedsiębiorstw na świecie. Opcja Content in Context umożliwia przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa w różnym kontekście, dzięki informacjom zawartym w materiałach takich jak: studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

 

 

ERIC (EBSCO) - to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawierająca ponad 1,6 mln opisów bibliograficznych oraz linki do blisko 750000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. Ponad 620 czasopism indeksowanych w tej bazie jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. Baza posiada także rozbudowany tezaurus o tematyce pedagogicznej, zawierającyc ponad 11.700 haseł.
Szczegółowe informacje o ERIC.


 

 

 

European Views of the Americas (EBSCO) - European Views of the Americas (1493-1750) to bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Założona w 1846 roku, biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32 000 rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.
Szczegółowe informacje o bazie.

 

 

 

GreenFILE (EBSCO) - zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularno-naukowych na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 1,1 mln rekordów, jak również pełny tekst niemal 16.000 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (open access).
Szczegółowe informacje o GreenFILE.


 

 

Health Source: Consumer Edition (EBSCO) - zawiera pełne teksty ponad 30 czasopism, monografii i broszur, ponad 100 podręczników oraz ponad 18.800 raportów Clinical Reference Systems z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak: rak, cukrzyca, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia, opisy leków z AHFS Consumer Medication Information i wiele innych.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

 

 

Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO) - zawiera około 140 czasopism pełnotekstowych, w tym około 120 czasopism recenzowanych naukowo oraz abstrakty i cytowania z około 930 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, jak również pielęgniarstwa pediatrycznego, opieki krytycznej, zdrowia psychicznego, zarządzania pielęgniarstwem, prawa medycznego i innych.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.


 

 

 

IBUK Libra - Baza obejmuje niemal 2000 pozycji z nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych, teologicznych i innych (patrz Zawartość kolekcji Wydziału Medycznego (PDF), Zawartość kolekcji Wydziału Teologicznego (PDF)).

 

 

 

JSTOR - Bazy danych JSTOR Archive Collections są produkowane przez firmę ITHAKA z USA. Bazy te zawierają archiwa czasopism z różnych dziedzin nauki, w szczególności z nauk humanistycznych i sztuk pięknych, w tym archiwa digitalizowane bezpośrednio przez firmę ITHAKA, z embargiem w większości 3-5 lat zależnie od czasopisma. Użytkownicy UKSW mogą korzystać z kolekcji Arts & Sciences III, która zapewnia dostęp do 152 tytułów czasopism dotyczących: filologii i literaturoznawstwa, muzyki, filmu, folkloru, sztuk scenicznych, religioznawstwa, sztuk pięknych i historii sztuki, architektury i historii architektury.
Szczegółowe informacje o bazie oraz lista tytułów w kolekcji.


 

 

 

Legalis (C.H. Beck) - Legalis jest systemem informacji prawnej stworzonym i rozwijanym przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Oferuje nieograniczony dostęp do wielu unikatowych treści aktualizowanych codziennie w wersji online. W bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bogaty zbiór wzorów pism i formularzy. Wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck zgromadzone są w 18 modułach komentarzowych. Systemy prawa, wspierają prawników w najtrudniejszych sprawach, wymagających systemowego spojrzenia na całą gałąź prawa.

 

 

 

LEX OMEGA - System Informacji Prawnej  - Jest bazą danych zapewniającą użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. Program zawiera także orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSA i WSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Niezbędnym dodatkiem do orzeczeń są glosy - ponad 700 pełnych tekstów. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN. Program jest aktualizowany codziennie.

 

 

 

Library, Information Science & Technology Abstracts  (EBSCO) – zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 kluczowych czasopism oraz indeksuje wyselekcjonowaną zawartość z ponad 120 czasopism. W bazie są ponadto opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarządzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają 1960 roku.
Szczegółowe informacje o bazie.

 

 

 

LOEB Classical Library - Baza jest biblioteką wszystkiego, co ważne dla literatury łacińskiej i greckiej w wirtualnej i przeszukiwalnej formie. Zawiera poezje epickie i liryczne, tragedie i komedie, historie, filozofie, innymi słowy – przedstawia całe greckie i łacińskie dziedzictwo literatury klasycznej przedstawione z aktualnymi tekstami i dokładnymi angielskimi tłumaczeniami. Dostępnych jest ponad 540 tomów tekstów łacińskich, greckich w nowoczesnym i eleganckim interfejsie, umożliwiającym czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, dodawanie zakładek, dodawanie adnotacji i udostępnianie treści.

 

 

 

MasterFILE Premier (EBSCO) - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera ponad 1.500 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponad 180 pełnotekstowych podręczników, 55100 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 1,9 mln zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 roku takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.


 

 

 

MathSciNet - Baza danych tworzona przez American Mathematical Society (AMS) obejmująca zbiory  Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Obecnie baza zawiera ok. 3,5 mln rekordów pochodzących z ponad 1.800 czasopism (z czego ponad 2,2 mln prowadzi bezpośrednio do artykułów). Jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań operacyjnych oraz komputerów. Część artykułów  indeksowana jest  wraz z pełnymi tekstami. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Szczegółowe informacje o bazie.

 

 

 

 

Medline (EBSCO) - to baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 5.200 czasopism naukowych wydawanych w 60 językach z zakresu: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Archiwa w bazie sięgają 1809 roku. Baza używa tezaurusa medycznego (kartoteki haseł wzorcowych MeSH). Ponad 1.300 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.
Szczegółowe informacje o Medline.


 

 

Nature - jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Założone w 1869 r. przez Normana Lockyera, aktualnie jego wydawcą jest firma Nature Publishing Group. Tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą też archiwizowane na serwerze krajowym.
 

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

Newspaper Source (EBSCO) - baza pełnotekstowa oferująca dostęp do ponad 200 tytułów gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim oraz ponad 300 tytułów amerykańskich gazet regionalnych. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Daily News, The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Kuwait Times, Japan Times, Kyodo News International, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

 

 

 

Open Dissertations (EBSCO) - Baza zapewnia dostęp do ponad 172000 opisów bibliograficznych prac doktorskich, obronionych na amerykańskich uczelniach od 1902 roku. Ok. 80000 zawiera odnośniki prowadzące do wersji pełnotekstowych, dostępnych w repozytoriach instytucjonalnych, takich jednostek jak: Ohio's Academic Library Consortium, Rochester Institute of Technology and North Carolina State University.

 

 

 

Philosophers Index (EBSCO) - Bibliograficzna baza opracowywana przez Philosophers Information Center. Obejmuje zagadnienia nauk filozoficznych i pokrewnych. W bazie znajduje się niemal 300 czasopism naukowych z 50 krajów (ponad 130 unikalnych tytułów czasopism dostępnych wyłącznie w tej bazie) oraz książki z zakresu 15 dyscyplin filozoficznych: estetyki, aksjologii, filozofii edukacji, epistemologii, etyki, filozofii historii, filozofii języka, logiki, metafizyki, antropologii, metafilozofii, filozofii politycznej, filozofii nauki, filozofii społecznej i filozofii religii.
Więcej informacji o bazie oraz listy czasopism w niej zawartych

 

 

 

PsycARTICLES - Baza tworzona przez American Psychological Association. Zawiera ponad 200000 artykułów z ponad 100 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA. Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1. numeru. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Więcej informacji o bazie.

 

 

 

 

PsycBOOKS - Baza tworzona przez American Psychological Association. Oobejmuje ponad 65000 rozdziałów książek w formacie PDF z ponad 4500 książek (stan na styczeń 2021 r.), publikowanych przez APA i innych wydawców. Obejmuje wersje cyfrowe ponad 2.800 klasycznych źródeł mających przełomowe znaczenie w rozwoju psychologii, których zasięg chronologiczny sięga XVII wieku oraz unikalną wersję elektroniczną ponad 1.500 haseł pochodzących z tomu Encyclopedia of Psychology wydanego przez APA/Oxford University Press. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Więcej informacji o bazie.

 

 

 

 

PsycINFO - Baza tworzona przez American Psychological Association. Zapewnia dostęp do literatury z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja, biznes, medycyna, farmakologia, prawo, lingwistyka, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 2.500 naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1806 z ponad 50 krajów, w 29 językach. Aktualnie baza zawiera niemal 4 mln rekordów i jest aktualizowana co tydzień. Oprócz tradycyjnych możliwości wyszukiwawczych (wg autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp.) rekordy z ostatnich lat można przeszukiwać według cytowań literatury załącznikowej (obecnie blisko 72 mln cytowań). Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Więcej informacji o bazie.

 

 

 

 

PsycTESTS - Baza tworzona przez American Psychological Association, stanowiąca repozytorium rosnącej liczby testów psychologicznych i skal ocen, zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i użycia w badaniach i procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i daje dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych również w innych językach niż angielski (62000 rekordów). Mimo iż baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, to jej zakres obejmuje ponad sto lat. PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje testy niepublikowane, testy opracowane przez psychologów, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy, informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców. Każdy rekord zawiera informacje na temat zakresu testu, jego zastosowania, dokładny opis opracowania testu oraz dane dotyczące wiarygodności i czasu przydatności testu (jeśli są dostępne). Baza obejmuje ponad 6.100 profili wzorcowych (Master Profiles) i ponad 4.400 przykładów rzeczywistych testów lub elementów testów. Indeksuje materiały od roku 1910 po dzień dzisiejszy. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost.
Więcej informacji o bazie.

 

 

 

 

Regional Business News (EBSCO) - jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty ponad 40 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe.
Szczegółowe informacje oraz listy czasopism zawartych w bazie.

 

 

 

 

Science - Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances (patrz informacja o czasopiśmie). Licencja nie obejmuje czasopism Science Signaling oraz Science Translational Medicine. Sciene to założone w 1880 roku czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Publikuje prace głównie z dziedziny nauk przyrodniczych.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

Science Direct (Elsevier) - Zgodnie z nową umową podpisaną w dniu 31 maja 2019 na lata 2019-2021 licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopim, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych, patrz katalog 2019. 1778 czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “podkolekcje Freedom” w katalogu 2019). Z pozostałych 7 podkolekcji tematycznych pozostawiono w licencji 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.) oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Z licencji zostało wyłączone 7 podkolekcji tematycznych wybranych na podstawie statystyk wykorzystania i kosztów. Podkolekcje te zawierają łącznie 709 różnych tytułów czasopism, z czego zachowano 18 tytułów, a dalsze 471 tytułów należy jednocześnie do innych podkolekcji zachowanych w licencji. W rezultacie z licencji zostało wykluczone tylko 220 tytułów z Freedom Collection (patrz dodatkowy arkusz “poza licencją” w katalogu 2019). Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o innych czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Acess, oraz czasopismach nienależących do Freedom Collection i dostępnych tylko na zasadzie indywidualnych subskrypcji.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także na bieżąco archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki. Każda instytucja zgłoszona do licencji krajowej Elsevier uzyskuje dostęp do pełnej kolekcji Freedom i książek oraz prawo archiwizacyjne do wybranych czasopism z tej kolekcji oraz do książek. Prawo archiwizacyjne oznacza prawo bezterminowego sieciowego dostępu do określonych zasobów po wygaśnięciu umowy licencyjnej. Każdy uczestnik licencji krajowej Elsevier uzyskuje prawo archiwizacyjne do roczników od 2006 tych tytułów z kolekcji Freedom, które prenumerował (w wersji drukowanej i/lub elektronicznej) przed przystąpieniem do licencji krajowej. Instytucje, które nie miały dotychczas prenumeraty, uzyskują prawo archiwizacyjne do trzech wybranych przez siebie tytułów z kolekcji Freedom. Prawa archiwizacyjne nabyte w ramach licencji krajowej dodają się do praw archiwizacyjnych do roczników 1995-2009 czasopism prenumerowanych przez uczestników umów konsorcyjnych koordynowanych przez ICM w latach 2001-2009. Uczestnicy licencji krajowych 2010-2018 uzyskali prawa archiwizacyjne do roczników 2006-2018 czasopism ze swojej prenumeraty historycznej lub 3 wybranych czasopism w przypadku braku prenumeraty historycznej.

Czasopisma i książki Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

Scopus - Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.
Baza Scopus jest udostępniana od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018.

W ramach licencji krajowej dostępne jest także narzędzie SciVal, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. SciVal jest dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

SocINDEX with Full Texts (EBSCO) - baza bibliograficzna poświęcona zagadnieniom socjologii i nauk pokrewnych. Zawiera pełne teksty z niemal 1500 czasopism począwszy od roku 1908. Baza indeksuje również obszerne fragmenty i rozdziały ponad 830 książek i monografii oraz 16800 pełnych tekstów wydawnictw pokonferencyjnych.
Więcej informacji o bazie

 

 

 

 

Springer - Licencja Springer w 2020 roku obejmuje 2235 czasopisma bieżące oraz 392 czasopisma archiwalne, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 woluminu włącznie (patrz katalog 2020). Lista tytułów archiwalnych uległa skróceniu ze względu na włączenie zasobów niektórych starych tytułów do czasopism pod zmienionym tytułem. Katalog zawiera także osobny arkusz z listą 534 czasopism Open Access oraz arkusz “inne” z czasopismami poza licencją, w tym niedostępne tytuły nieanglojęzyczne, Adis, Palgrave oraz nowe tytuły Springera dostępne testowo. Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych (patrz Program publikowania otwartego Springer).

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 2008, 16.653 e-książki z lat 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 e-książki z 2017 r., 10.026 e-książek z 2018 r. oraz 9.971 e-książek z 2019 r. Zakupy 3 ostatnich roczników zostały zrealizowane w ramach umowy zawartej w 2017 r. na lata 2017-2019 nie obejmującej nowej kolekcji Intelligent Technologies and Robotics, która powstała w 2019 r. Dostęp testowy i zakup tej kolekcji jak również rocznika 2020 nie jest na razie zaplanowany. W pierwszej kolejności czekamy na decyzję MNiSW w sprawie zaległych zakupów e-książek, które były do tej pory dostępne testowo (obecnie dostęp może być ograniczony):

Uwaga: kolekcje książek Springer zakupione lub planowane do zakupu obejmują książki wydawane przez Palgrave Macmillan od roku 2016, natomiast nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Czasopisma i książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji zgłoszonych do licencji. Na razie w ICM zarchiwizowane są wydania czasopism od 1997 roku do bieżących z codzienną automatyczną aktualizacją oraz książki do 2011 roku. Ponadto w serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki do 2018 roku.

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM. Licencja obejmuje także program publikowania otwartego Springer.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

Teachers Reference Center (EBSCO) - zawiera indeksy i abstrakty z ponad 230 czasopism recenzowanych naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.: system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.
Szczegółowe informacje o Teachers Reference Center.

 

 

 

 

The Thesaurus Linguae Graecae - Baza wydawana przez University of California zawierająca najważniejsze teksty literackie i filozoficzne starożytnej Grecji od czasów Homera do upadku Bizancjum w 1453 r.  Baza stanowi cenne źródło do badań nad klasyczną literaturą grecką. UWAGA: Baza TLG jest dostępna na 3 stanowiskach w Bibliotece Głównej UKSW; w sali K-303 oraz w salach 304 i 305.

 

 

 

Web of Science - Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także przechowywane w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, jak również InCites.

InCites to narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

 

 

 

Wiley Blackwell - licencja obejmuje 1403 czasopism z kolekcji “Full Collection 2020” z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych (patrz arkusz “Titles out of collection” dołączony do pliku Full Collection 2019). Plik zawiera ponadto arkusz z 126 tytułami OA i Free. Instytucje korzystające z licencji krajowej Wiley mogą dodatkowo kupować wersje drukowane czasopism z kolekcji Full w cenie DDP (25% ceny katalogowej).

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (patrz katalog). Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

 

Źr: Wirtualna Biblioteka Nauki

Ostatnia aktualizacja:  30.03.2021