Jesteś tutaj

Koła naukowe UKSW

 

 • Wydział Teologiczny:
 • Koło Naukowe Duchowości Chrześcijańskiej
 • Naukowe Koło Misjologów
 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
 • Koło Naukowe Katechetyków
 • Koło Naukowe Teologów
 • Koło Naukowe Studentów Biblistyki
 • Koło Naukowe Instytutu Wiedzy o Kulturze
 • Koło Naukowe Liturgistów
 • Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych

 

 • Wydział Prawa Kanonicznego:

 

 • Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:

 

 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych:
 • Koło Naukowe Studentów Historii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
 • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Koło Naukowe Studentów Ekonomii "Ceteris Paribus"
 • Edytorskie Koło Naukowe Studentów Historii
 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki. "Grupa Zwarta"
 • Koło Naukowe Studentów Politologii
 • Koło Naukowe Studentów Europeistyki “Open Your Mind”
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa “Justycjariusze”
 • Koło Naukowe Doktorantów Historii

 

 • Wydział Prawa i Administracji:
 • Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji "Consensus"
 • Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego

 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • Koło Nauk Penalnych
 • Koło Naukowe Prawa Pracy i Polityki Społecznej
 • Koło Naukowe Młodych Dyplomatów
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego
 • Koło Naukowe Teoretyków i Praktyków Prawa
 • Organizacja Inicjatyw Studenckich

 

 • Wydział Nauk Humanistycznych:
 • Koło Literackie
 • Koło Językoznawcze
 • Koło Fotograficzne
 • Koło Dziedzictwa Kulturowego
 • Koło Hermeneutyczne
 • Koło Staropolskie
 • Koło Kalokagatia

 

 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Koło Psychologiczne
 • Koło Pedagogów Społecznych
 • Koło Pedagogów Specjalnych
 • Koło Doradztwa Zawodowego
 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii Kościoła i Teologii
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów

 

Formularze dot. kół naukowych:

 

 

 

Oprac.: A. Janowska, M. Rek

Dodano: 5.03.2014.

Aktualizacja: 22.05.2014.