Jesteś tutaj

Polityka Naukowa Państwa

10.08.2022

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Naukową Państwa.
 

Polityka Naukowa Państwa"Polityka Naukowa Państwa (PNP) to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich".

Żr. gov.pl