Jesteś tutaj

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne 2021/2022

04.10.2021

 

3 lipca 2022 r. sesja egzaminacyjna sem. letniego dobiegła końca. Osoby, które nie zaliczyły szkolenia będą miały możliwość przystąpienia do testu w sesji poprawkowej sem. letniego, która będzie trwała od 5 do 21 września 2022 r. 

Szkolenie Biblioteczno-Informacyjne za rok akad. 2021/2022 zostało włączone. Szkolenie będzie dostępne na platformie e-lerningowej Moodle UKSW w dniach 04.10.2021 r. – 03.07.2022 r. pod tym odnośnikiem - https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25281

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami udziału w Szkoleniu.


Cel

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane są również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

 

Dla kogo?

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*.
 

Studenci, którzy zaliczyli szkolenie w poprzednich latach i mają ten przedmiot podpięty w USOSWeb jako obowiązkowy, nie muszą zaliczać szkolenia powtórnie. Do przeniesienia zaliczenia wymagane jest wysłanie wiadomości na adres mailowy koordynatorów (poniżej).

Osoby, które uzyskały wpis warunkowy ze szkolenia, zobowiązane są do poinformowania o tym koordynatorów szkolenia na początku roku akademickiego. Zgłoszenie warunkuje dodanie przedmiotu do USOSWeb i listy mailingowej.
 

Użytkownicy niezobligowani do zaliczenia kursu, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na tematy zawarte w szkoleniu, mają taką możliwość zapisując się bezpośrednio na stronie kursu.

 

Gdzie?

Szkolenie odbywa się w całości zdalnie na platformie szkoleniowej Moodle UKSW. Studenci, którzy są zobligowani do zaliczenia szkolenia, zostali lub zostaną wkrótce zapisani na szkolenie poprzez USOS.

Pozostałe osoby mogą skorzystać z poniższego odnośnika lub odszukać kurs na Moodle, wpisując “Szkolenie biblioteczno-informacyjne” w okienku "Przeszukaj kursy" (https://e.uksw.edu.pl/course/), i kliknąć “Zapisz mnie”.

 

Przejdź do szkolenia
 

 

Jak zaliczyć?

Szkolenie zostało podzielone na 6 tematów. Pierwsze 5 tematów zawiera materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne. Można się z nimi zapoznać w dowolnej kolejności. Po zapoznaniu się z materiałami należy przystąpić do testu końcowego, który dostępny jest w temacie 6.

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online (min. 13,40 pkt. - 67% odpowiedzi poprawnych). Test składa się z 20 losowo wybranych pytań. Każdy ze studentów ma do dyspozycji dwa podejścia - każde po 60 min. Test końcowy należy zaliczyć do 03.07.2022 r.
 

Wystawianie zaliczeń w USOS

Zaliczenia w USOSWeb wystawiane są ręcznie przez koordynatorów co kilka dni. Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów) lub/i dziekanat danego kierunku.
 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami i prowadzącymi szkolenie:


mgr Agnieszka Uziębło - email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;

mgr Marcin Michalski - email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.
 

Uwagi

Zachęcamy do przesyłania uwag i wskazówek dotyczących szkolenia na adres: a.uzieblo@uksw.edu.pl. Informacje zwrotne od Państwa są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam na dostosowanie kursu do Państwa potrzeb.Twórcą szkolenia jest zespół Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.
 

* Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r. (§11, ust. 8)