Jesteś tutaj

Ostatni termin - Szkolenie biblioteczno-informacyjne 2020/2021

Już wkrótce udostępnimy nową stronę Biblioteki!

13.09.2021

 

Przypominamy, że do 22 września 2021 r. trwa sesja poprawkowa. Jest to ostatnia szansa na zaliczenie Szkolenia biblioteczno-informacyjnego 2020/2021.

Szkolenie jest dostępne na platformie e-learningowej Moodle https://e.uksw.edu.pl/ w zakładce “Moje kursy” (po zalogowaniu się poprzez Centralny System Uwierzytelniania).

 


Przejdź do szkolenia

 
Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r. (§11, ust. 8 wraz z późniejszymi zmianami) szkolenie biblioteczno-informacyjne jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie.

 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezzwłoczny kontakt z koordynatorami przedmiotu:

Agnieszka Uziębło - email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;

Marcin Michalski - email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.