Jesteś tutaj

Poznaj skarbnicę wiedzy naszego Uniwersytetu!

21.05.2021

 

Ilustracja z Księgi Koronacyjnej wydanej z okazji koronacji cara Mikołaja II i ślubu z Aleksandrą Fiodorowną. Moskwa 1896. Fot. Jakub Maria Kowalski

 

W ostatnich dniach w czasopiśmie Bibliotheca Nostra ukazał się artykuł autorstwa wicedyrektorów Biblioteki UKSW p. Jolanty Białkowskiej i p. Jakuba Kowalskiego poświęcony wybranym kolekcjom współtworzącym księgozbiór naszej biblioteki.

 

Artykuł pt. Wybrane kolekcje specjalne wchodzące w skład księgozbioru Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest już kolejną publikacją dotyczącą historii Biblioteki UKSW i jej księgozbiorom.

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bibliografię publikacji dotyczących Biblioteki UKSW, jej historii i zasobów. (PDF).

 

Zachęcamy do odkrywania zbiorów naszej biblioteki!