Jesteś tutaj

Biblioteka UKSW otwarta od 4 maja – obsługa wewnątrz budynków na obu kampusach

01.05.2021

Z radością informujemy, że od 4.05.2021 r. Biblioteka wznawia obsługę wypożyczalni wewnątrz budynków. Uruchomione też zostają czytelnie w Kampusie Dewajtis i w Kampusie Wóycickiego.


Godziny pracy Biblioteki: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-15.30.


Wypożyczanie

Wypożyczanie książek będzie odbywać się wewnątrz budynków:

  • Kampus Dewajtis, Nowy Gmach, pom. K-303;
  • Kampus Wóycickiego, budynek 23, pom. 110.  


Odbiór zamówionych materiałów jest możliwy wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki po otrzymaniu drogą mailową informacji o możliwości odbioru zamówionych pozycji.


Pełna procedura wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf

 

Korzystanie z czytelni

Czytelnicy chcący skorzystać z zasobów Biblioteki UKSW na miejscu zobowiązani są do wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową lub telefoniczną z prośbą o wyrażanie zgody na skorzystanie z czytelni w określonym przez siebie terminie na podane poniżej dane kontaktowe:
 

Czytelnie BUKSW Godziny pracy Tel. kontaktowy E-mail
Kampus Dewajtis poniedziałek – piątek 8.00-15.30 22 561 88 09 e.gonczarek@uksw.edu.pl
Kampus Wóycickiego poniedziałek – piątek 8.00-15.30 22 569 97 64,
22 561 90 27
biblioteka_prawo@uksw.edu.pl,  
wypozyczalnia.woycickiego@uksw.edu.pl

 

Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową na podane powyżej dane teleadresowe z prośbą o zgodę na skorzystanie z czytelni. Zgody na skorzystanie udziela Dyrektor Biblioteki UKSW, a pracownik czytelni przekazuje zainteresowanej osobie decyzję Dyrektora niezwłocznie po jej wydaniu.
 

Wystąpienie o zgodę na korzystanie z czytelni musi nastąpić najpóźniej przed godziną 15.00 w dniu poprzedzającym planowaną wizytę w czytelni.  

W trosce o bezpieczeństwo naszych czytelników i pracowników Biblioteki zostają utrzymane zasady korzystania z czytelni w trakcie epidemii.
 

Skanowanie

Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki UKSW (w tym Filii na Wóycickiego i dawnych Bibliotek WPiA oraz WNH) skierowana jest do studentów, doktorantów, pracowników i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW.


Jej szczegółowe zasady wraz z formularzem zgłoszeniowym określone są w Procedurach świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19.


W wyjątkowych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

 

Działalność Biblioteki UKSW opiera się na zasadach mających zwiększyć bezpieczeństwo pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.   

Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług Biblioteki będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej oraz przesyłane mailingiem UKSW.