Jesteś tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty na prenumeratę czasopism zagranicznych na rok 2021

01.03 2021

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na Prenumeratę czasopism zagranicznych na 2021 rok dla BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKSW w Warszawie wg poniższych warunków:

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na adres: j.jackowska@uksw.edu.pl.
 

Oferty zostaną otwarte w dniu 15 marca 2021 r., o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego  w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Nowy Budynek, pok.107).