Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.6.2020

02.02.2021
 

Szanowni Państwo,


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego 12-miesięcznego przedłużenia gwarancji, udzielenia wsparcia technicznego na urządzenia i subskrypcji aktualizacji oprogramowania służącego do digitalizacji.
 

•    Zapytanie ofertowe nr BUKSW.371.6.2020
•    Załącznik 1 - Formularz oferty Wykonawcy
•    Załącznik 2 - Wzór umowy


 
Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1.
 
Skany ofert należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl w terminie do 10.02.2021, do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).