Jesteś tutaj

Zapytanie ofertowe nr 93/11/DZP/2020

02.12.2020


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na subskrypcję aktualizacji oprogramowania OMEGA-PSIR na rok 2021 wg niżej określonych warunków.

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1.
 

Skany ofert należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.biblioteka@uksw.edu.pl w terminie do 09.12.2020 r., do godziny 10.00 (decyduje data wpływu).