Jesteś tutaj

Zasady i godziny pracy Biblioteki Głównej

ostatnia aktualizacja - 27.01.2021
 

Biblioteka Główna (wraz z Filią na Wóycickiego) funkcjonuje na poniższych zasadach.
 

Z wypożyczalni, czytelni i Informatorium można korzystać na zasadach określonych w Procedurze świadczenia usług bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.

W związku ze wznowieniem świadczenia usług bibliotecznych termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych nie będzie już przedłużany automatycznie. Po 11.12.2020 r. naliczane są opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji.
 

Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej - skany na materiały ze statusem "dostępny" mogą zamawiać wyłącznie pracownicy (bez względu na miejsce zamieszkania) oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych zamieszkali poza terenem m.st. Warszawy. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Procedurami świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19.

 

Godziny pracy:

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium)

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia, Czytelnia)

poniedziałek

8.00 – 18.00

8.00 – 15.30

wtorek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

środa

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

czwartek

8.00 – 15.30

8.00 – 18.00

piątek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

sobota

nieczynne nieczynne

 

 

Biblioteka obsługuje Czytelników na poniższych zasadach (wykaz najważniejszych zmian ogólnych):

 1. Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik Wypożyczalni chcący zwrócić/odebrać zamówione przez siebie książki zgłasza się do portierni danego budynku. Po telefonicznym potwierdzeniu przez Pracownika Ochrony celu wizyty u dyżurującego Bibliotekarza, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19.
   
 2. Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
   
 3. Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul. Wóycickiego odbywa się wewnątrz budynków UKSW.
   
 4. Biblioteka zastrzega możliwość odmowy obsługi osób z objawami infekcji.
   
 5. Użytkownik korzystający z Wypożyczalni/Czytelni po wejściu do budynku Uniwersytetu zobowiązany jest do bezzwłocznej dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego odstępu (2 metry od innej osoby), do zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) i oczekiwania na zamówione materiały w wyznaczonych miejscach (liniami poziomymi na podłodze).

 

Zmiany dotyczące funkcjonowania Czytelni:

 1. Czytelnik chcący skorzystać z zasobów Biblioteki Głównej na miejscu zobowiązany jest do wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową z prośbą o wyrażanie zgody na skorzystanie z czytelni w  określonym przez siebie terminie.

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy UKSW pragnący skorzystać:

 • z Czytelni Głównej lub Czytelni Filii na Wóycickiego zgodę uzyskują, pisząc na adres j.kowalski@uksw.edu.pl;
   
 • z Czytelni Czasopism Bieżących-Informatorium zgodę uzyskują, pisząc na adres a.uzieblo@uksw.edu.pl.

 

Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową do Dyrektora Biblioteki (t.winiarski@uksw.edu.pl) o zgodę na skorzystanie z czytelni.

 

Wystąpienie o zgodę na korzystanie z Czytelni musi nastąpić  najpóźniej przed godziną 15.00 w dniu poprzedzającym planowaną wizytę w czytelni.

 

 1. Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik, który uzyskał zgodę na skorzystanie z danej czytelni zgłasza się do portierni danego budynku.  Pracownik Ochrony potwierdza zgodność danych przybyłego Czytelnika z danymi przekazanymi odpowiednio przez Dyrektora Biblioteki lub kierowników Działów. Po potwierdzeniu zgodności tych danych, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19 . Po złożeniu niniejszego oświadczenia pracownik ochrony powiadamia telefonicznie dyżurującego w danej czytelni bibliotekarza o przybyciu Czytelnika.
   
 2. Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
  • Czytelnia Główna: 10 miejsc,
  • Czytelnia Czasopism Bieżących–Informatorium: 4 miejsca,
  • Czytelnia Filii na Wóycickiego: 10 miejsc.
    
 3. Czytelnicy mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stanowisk.
   
 4. Podczas pobytu na terenie czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
   
 5. Podczas korzystania z prasy codziennej, tygodników oraz innych czasopism bieżących Czytelnik jest zobowiązany do założenia dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.
   
 6. Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego w Czytelni Głównej i Czytelni Filii - książki i czasopisma podaje wyłącznie dyżurny bibliotekarz. Po zakończeniu pracy Czytelnika, materiały biblioteczne są kierowane do 3-dniowej kwarantanny.
   
 7. Zamówienia książek, czasopism oraz prac dyplomowych do czytelni mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik nie posiada konta w systemie bibliotecznym zamówienie składane jest elektronicznie przez dyżurującego bibliotekarza.

Po skorzystaniu przez Czytelnika z dostępnych materiałów następuje dezynfekcja stanowiska, w tym klawiatury, myszki, blatu oraz szafki.

utworzono - 27.11.2020