Jesteś tutaj

Dostęp testowy do bazy medycznej The Cochrane Library

27.11.2020

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostepu testowego do bazy The Cochrane Library.

Okres testowy trwa do 23.12.2020 r.

 

Biblioteka Cochrane (The Cochrane Library) stanowi zbiór sześciu baz, w których gromadzi dane biomedyczne, ułatwiające podejmowanie najkorzystniejszych decyzji klinicznych.

 


W skład Biblioteki wchodzą następujące bazy danych:

 

1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

CDSR jest jednym z najobszerniejszych zbiorów przeglądów systematycznych (oraz ich protokołów) w Internecie, a także należy do ścisłej czołówki najbardziej prestiżowych periodyków medycznych. W 2013 r. wartość wskaźnika Impact Factor dla Cochrane Database of Systematic Reviews wyniosła 5,939.

 

2. Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)

CENTRAL jest zbiorem najważniejszych informacji zgromadzonych w toku badań z grupą kontrolną (controlled trials). Podstawową zaletą CENTRAL jest to, że można w niej znaleźć dane pochodzące zarówno z opublikowanych, jak i niepublikowanych badań. Większość informacji zawartych w CENTRAL pochodzi z serwisów MEDLINE oraz EMBASE, a uczestnicy grup roboczych Cochrane uzupełniają jej zasoby o dodatkowe, specjalistyczne dane. Baza CENTRAL stała się kompletnym repozytorium danych biomedycznych pochodzących z badań z grupą kontrolną.

 

3. Cochrane Methodology Register (CMR)

W CMR gromadzi się dane na temat publikacji (książek, artykułów lub doniesień konferencyjnych), których autorzy omawiali metodykę prowadzenia badań z grupą kontrolną. CMR jest narzędziem pracy autorów przeglądów systematycznych.

 

4. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)

DARE jest narzędziem pracy klinicystów, a także przystępnym źródłem informacji dla pacjentów oraz osób zarządzających systemami ochrony zdrowia. To jedyny serwis internetowy, w którym przedstawiane są streszczenia przeglądów systematycznych – dobrane pod względem jakości oraz opatrzone przystępnym komentarzem.

Bazę DARE prowadzą badacze z Centre for Reviews and Dissemination (CRD) przy University of York (w Wielkiej Brytanii).

 

5. Health Technology Assessment (HTA) Database

Baza HTA stanowi kompendium danych pochodzących z raportów oceny technologii medycznych, które z kolei stanowią podstawę decyzji o refundacji interwencji. Celem powstania bazy było poprawienia jakości oraz opłacalności opieki zdrowotnej na świecie.

 

6. NHS Economic Evaluation Database (EED)

W bazie EED indeksowane są dane pochodzące z analiz farmakoekonomicznych. Twórcy tego serwisu prowadzą systematyczną ocenę jakości dostępnych informacji na temat opłacalności (cost-effectiveness) rozmaitych interwencji medycznych (w różnych systemach opieki zdrowotnej).

 

Więcej szczegółówych informacji o bazie The Cochrane Library (broszura informacyjna).

 

Jak poruszać się w bazie? (poradnik)

 

ikona domDostęp zdalny odbywa się poprzez serwis Pulpit UKSW https://pulpit.uksw.edu.pl (dane logowania jak do USOSWeb) - z dostępnych baz nalezy wybrać "Cochrane Library".

 


Wszelkie uwagi dotyczące działania bazy prosimy kierować na adres: j.kowalski@uksw.edu.pl.