Jesteś tutaj

15.10 - termin zwrotu materiałów wypożyczonych przed 11.03

9.10.2020
 

W związku ze wznowieniem świadczenia usług bibliotecznych dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników UKSW, informujemy, że termin zwrotu wypożyczonych przed 11.03.2020 r. materiałów bibliotecznych mija 15.10.2020 r.

Po tym terminie będą naliczane opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji.

 

Możliwa jest prolongata wypożyczonych książek przez Czytelnika, o ile książka nie została zarezerwowana przez inną osobę. Użytkownik, może dokonywać prolongaty osobiście na swoim koncie bibliotecznym, jeśli nie upłynął termin zwrotu. Jeśli z różnych przyczyn nie będzie to możliwe, prosimy o kontakt z Wypożyczalnią (wypozyczalnia@uksw.edu.pl, tel.: +48 22 56 18 854) lub z poszczególnymi bibliotekami wydziałowymi.

 

 

Zwrotów można dokonywać osobiście lub wysłać wypożyczone książki przesyłką poleconą (data stempla pocztowego, będzie liczona jako data zwrotu).
 

Użytkownicy, u których termin zwrotu materiałów bibliotecznych przypadał przed 11.03.2020 r., będą mieli anulowaną część opłaty za okres 11.03.2020 – 15.10.2020, ale po dokonaniu zwrotu.

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej są dostępne na stronie Biblioteki w zakładce aktualności.


Informacje dotyczące otwarcia bibliotek wydziałowych można odnaleźć na ich stronach:


Biblioteka WPiA: https://wpia.uksw.edu.pl/biblioteka
Biblioteka WNP: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/365
Biblioteka WNH: https://wnh.uksw.edu.pl/node/30
 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, prosimy o stosowanie się do procedur i wytycznych władz Uczelni i Biblioteki.