Jesteś tutaj

Szkolenie biblioteczno-informacyjne 2020/2021

(ostatnia aktualizacja 01.07.2021)
05.10.2020

 

Szkolenie biblioteczno-informacyjne 2020/202130 czerwca 2021 r. sesja egzaminacyjna sem. letniego dobiegła końca. Osoby, które nie zaliczyły szkolenia będą miały możliwość przystąpienia do testu w sesji poprawkowej sem. letniego, która będzie trwała od 13 do 22 września 2021 r.Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z organizacją i zasadami korzystania z zasobów oraz usług systemu biblioteczno-informacyjnego UKSW. W szkoleniu zaprezentowane są również podstawowe informacje na temat sieciowych źródeł i wybranych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych.

 

Dla kogo?

Szkolenie jest obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych: I roku I i II stopnia, studentów I roku studiów magisterskich oraz pozostałych osób rozpoczynających studia w Uniwersytecie*.
 

Użytkownicy niezobligowani do zaliczenia kursu, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę na tematy zawarte w szkoleniu, mają taką możliwość zapisując się bezpośrednio na stronie kursu.

 

Gdzie?

Szkolenie odbywa się w całości zdalnie na platformie szkoleniowej Moodle UKSW. Studenci, którzy są zobligowani do zaliczenia szkolenia, zostali lub zostaną wkrótce zapisani na szkolenie poprzez USOS.
 

Pozostałe osoby mogą skorzystać z poniższego odnośnika lub odszukać kurs na Moodle, wpisując “Szkolenie biblioteczno-informacyjne” w okienku "Przeszukaj kursy" (https://e.uksw.edu.pl/course/), i kliknąć “Zapisz mnie”.

 

Przejdź do szkolenia

 

Jak zaliczyć?

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest poprawne rozwiązanie testu końcowego online. Będzie on aktywny na platformie e-learningowej do 30 czerwca 2021 r.

Test składa się z 20 losowo wybranych pytań, a na jego rozwiązanie mają Państwo 60 minut - można podjąć dwie próby (dwa podejścia).

Test zostanie zaliczony, gdy przynajmniej w jednej z prób Student uzyska min. 13,40 pkt. - 67% poprawnych odpowiedzi.

Prosimy pamiętać, że liczone jest każde rozpoczęte podejście (także nieukończone)!

 

Wystawianie zaliczeń w USOS

Zaliczenia w USOSWeb wystawiane są ręcznie przez koordynatorów co kilka dni. Podpięcia przedmiotu pod program i etap studiów dokonuje student (patrz Instrukcja dla studentów) lub/i dziekanat danego kierunku.
 

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami i prowadzącymi szkolenie:


mgr Agnieszka Uziębło - email: a.uzieblo@uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 87;

mgr Marcin Michalski - email: marcin.michalski@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.
 

Uwagi

Zachęcamy do przesyłania uwag i wskazówek dotyczących szkolenia na adres: a.uzieblo@uksw.edu.pl. Informacje zwrotne od Państwa są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam na dostosowanie kursu do Państwa potrzeb.Twórcą szkolenia jest zespół Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy Biblioteki UKSW, e-mail: informatorium@uksw.edu.pl; tel. 22 561 89 37.
 

* Regulamin studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2019 r. (§11, ust. 8)