Jesteś tutaj

Zasady funkcjonowania Biblioteki od 27.10 do 07.11.2020

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2020 (Utworzono: 30.09.2020)
 

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia w dostępie do budynków UKSW od 27.10 obowiązują zmienione zasady i godziny pracy Biblioteki (poniżej).

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej określone są w Procedurze świadczenia usług bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.

 

Godziny pracy od 27.10.2020:

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium)

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia, Czytelnia)

poniedziałek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

wtorek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

środa

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

czwartek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

piątek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

sobota

9.00 – 15.00

 w dn.: (bez Czytelni Czasopism Bieżących – Informatorium): 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021

9.00 – 15.00

w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021

 

Biblioteka obsługuje Czytelników na poniższych zasadach (wykaz najważniejszych zmian ogólnych):

 1. Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik Wypożyczalni chcący zwrócić/odebrać zamówione przez siebie książki zgłasza się do portierni danego budynku. Po telefonicznym potwierdzeniu przez Pracownika Ochrony celu wizyty u dyżurującego Bibliotekarza, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19.
   
 2. Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
   
 3. Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul. Wóycickiego odbywa się wewnątrz budynków UKSW.
   
 4. Biblioteka zastrzega możliwość odmowy obsługi osób z objawami infekcji.
   
 5. Użytkownik korzystający z Wypożyczalni/Czytelni po wejściu do budynku Uniwersytetu zobowiązany jest do bezzwłocznej dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego odstępu (2 metry od innej osoby), do zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) i oczekiwania na zamówione materiały w wyznaczonych miejscach (liniami poziomymi na podłodze).

 

Zmiany dotyczące funkcjonowania Czytelni:

 1. Czytelnik chcący skorzystać z zasobów Biblioteki Głównej na miejscu zobowiązany jest do wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową z prośbą o wyrażanie zgody na skorzystanie z czytelni w  określonym przez siebie terminie.

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy UKSW pragnący skorzystać:

 • z Czytelni Głównej lub Czytelni Filii na Wóycickiego zgodę uzyskują, pisząc na adres j.kowalski@uksw.edu.pl;
   
 • z Czytelni Czasopism Bieżących-Informatorium zgodę uzyskują, pisząc na adres a.uzieblo@uksw.edu.pl.

 

Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową do Dyrektora Biblioteki (t.winiarski@uksw.edu.pl) o zgodę na skorzystanie z czytelni.

 

Wystąpienie o zgodę na korzystanie z Czytelni musi nastąpić  najpóźniej przed godziną 15.00 w dniu poprzedzającym planowaną wizytę w czytelni.

 

 1. Po przybyciu na teren UKSW, Użytkownik, który uzyskał zgodę na skorzystanie z danej czytelni zgłasza się do portierni danego budynku.  Pracownik Ochrony potwierdza zgodność danych przybyłego Czytelnika z danymi przekazanymi odpowiednio przez Dyrektora Biblioteki lub kierowników Działów. Po potwierdzeniu zgodności tych danych, Czytelnik jest zobowiązany (przy stanowisku ochrony budynku) do złożenia oświadczenia dotyczącego świadomości ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na terenie UKSW, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 73/2020 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19 . Po złożeniu niniejszego oświadczenia pracownik ochrony powiadamia telefonicznie dyżurującego w danej czytelni bibliotekarza o przybyciu Czytelnika.
   
 2. Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
  • Czytelnia Główna: 10 miejsc,
  • Czytelnia Czasopism Bieżących–Informatorium: 4 miejsca,
  • Czytelnia Filii na Wóycickiego: 10 miejsc.
    
 3. Czytelnicy mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stanowisk.
   
 4. Podczas pobytu na terenie czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
   
 5. Podczas korzystania z prasy codziennej, tygodników oraz innych czasopism bieżących Czytelnik jest zobowiązany do założenia dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.
   
 6. Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego w Czytelni Głównej i Czytelni Filii - książki i czasopisma podaje wyłącznie dyżurny bibliotekarz. Po zakończeniu pracy Czytelnika, materiały biblioteczne są kierowane do 3-dniowej kwarantanny.
   
 7. Zamówienia książek, czasopism oraz prac dyplomowych do czytelni mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik nie posiada konta w systemie bibliotecznym zamówienie składane jest elektronicznie przez dyżurującego bibliotekarza.

Po skorzystaniu przez Czytelnika z dostępnych materiałów następuje dezynfekcja stanowiska, w tym klawiatury, myszki, blatu oraz szafki.