Jesteś tutaj

Zasady funkcjonowania Biblioteki od 26 października

Aktualizacja: 22.10.2020 (Utworzono: 30.09.2020)
 

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w kraju od 26.10 do 30.11 2020 r. obowiązują nowe godziny pracy Biblioteki (tabela poniżej).


Pozostałe zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej określone w Procedurze świadczenia usług bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19 pozostają bez zmian.

 

Godziny pracy od 26.10.2020:

Dzień tygodnia

Kampus Dewajtis (Wypożyczalnia, Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących – Informatorium)

Kampus Wóycickiego (Wypożyczalnia, Czytelnia)

poniedziałek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

wtorek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

środa

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

czwartek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

piątek

8.00 – 15.30

8.00 – 15.30

sobota

9.00 – 15.00

 w dn.: (bez Czytelni Czasopism Bieżących – Informatorium): 24.10, 14.11, 12.12.2020, 23.01, 06.02.2021

9.00 – 15.00

w dn.: 3.10, 17.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.2020, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02.2021

 

Biblioteka obsługuje Czytelników na poniższych zasadach (wykaz najważniejszych zmian ogólnych):

 1. Dla Czytelników udostępnione zostają pomieszczenia biblioteczne, w tym Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism Bieżących - Informatorium oraz czytelnia w Filii na Wóycickiego.
   
 2. Realizacja wypożyczeń w kampusie przy ulicy Dewajtis 5 oraz w Filii Biblioteki Głównej w kampusie przy ul. Wóycickiego odbywa się wewnątrz budynków UKSW.
   
 3. Biblioteka zastrzega możliwość odmowy obsługi osób z objawami infekcji.
   
 4. Użytkownik korzystający z Wypożyczalni/Czytelni po wejściu do budynku Uniwersytetu zobowiązany jest do bezzwłocznej dezynfekcji rąk, zachowania bezpiecznego odstępu (2 metry od innej osoby), do zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) i oczekiwania na zamówione materiały w wyznaczonych miejscach (liniami poziomymi na podłodze).

 

Zmiany dotyczące funkcjonowania Czytelni:

 1. Zostaje ograniczona liczba miejsc w czytelniach, która wynosi odpowiednio:
  • Czytelnia Główna: 10 miejsc,
  • Czytelnia Czasopism Bieżących–Informatorium: 4 miejsca,
  • Czytelnia Filii na Wóycickiego: 10 miejsc.
    
 2. Czytelnicy mogą korzystać jedynie z wyznaczonych stanowisk.
   
 3. Prawo do korzystania z czytelni bez rezerwacji jest ograniczone do studentów, doktorantów, pracowników i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW. Czytelnicy spoza UKSW mają obowiązek wcześniejszego zwrócenia się drogą mailową do Dyrektora Biblioteki o zgodę na skorzystanie z czytelni.
   
 4. Podczas pobytu na terenie czytelni obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
   
 5. Podczas korzystania z prasy codziennej, tygodników oraz innych czasopism bieżących Czytelnik jest zobowiązany do założenia dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.
   
 6. Obowiązuje zakaz samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego w Czytelni Głównej i Czytelni Filii - książki i czasopisma podaje wyłącznie dyżurny bibliotekarz. Po zakończeniu pracy Czytelnika, materiały biblioteczne są kierowane do 3-dniowej kwarantanny.
   
 7. Zamówienia książek, czasopism oraz prac dyplomowych do czytelni mogą być dokonywane wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Czytelnik nie posiada konta w systemie bibliotecznym zamówienie składane jest elektronicznie przez dyżurującego bibliotekarza.
   
 8. Po skorzystaniu przez Czytelnika z dostępnych materiałów nastepuje dezynfekcja stanowiska, w tym klawiatury, myszki, blatu oraz szafki.