Jesteś tutaj

Wznowienie pracy wypożyczalni w bibliotekach wydziałowych

02.06.2020

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 przywrócona zostaje możliwość korzystania z wypożyczeń w Bibliotekach Wydziałowych.


Podobnie jak to jest w Bibliotece Głównej, obsługa Czytelników będzie odbywała się według zasad bezpieczeństwa zaakceptowanych przez Władze Uczelni zawartych w Procedurze wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych w bibliotekach wydziałowych w okresie występowania pandemii COVID-19.
 

Realizacja wypożyczeń i zwrotów odbywa się bez możliwości wejścia Czytelników do budynków Uniwersytetu. Wypożyczenia i zwroty prowadzone są wyłącznie przez wskazane okna należące do danej biblioteki wydziałowej. Godziny pracy poszczególnych Bibliotek wydziałowych są ustalane przez kierownika danej biblioteki, a stosowna informacja zawarta jest na stronach internetowych poszczególnych bibliotek.
 

Wypożyczaniu podlegają wyłącznie materiały znajdujące się w zbiorach danej biblioteki wydziałowej dostępne do wypożyczania na zewnątrz. Odbiór zamówionych materiałów jest możliwy po otrzymaniu drogą mailową  potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia. Po podejściu do wyznaczonego okna, Czytelnik podaje legitymację lub kartę dostępu i winien oczekiwać na zamówione materiały w wyznaczonym miejscu.


Czytelnicy oraz pracownicy bibliotek wydziałowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego wydawanych przez Władze Państwowe i Uczelniane (odstęp 1,5 metra, przyłbica lub maseczka zasłaniająca usta i nos, zalecane jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja stanowiska obsługi, czterodniowa kwarantanna dla zwracanych materiałów bibliotecznych).

Czytelnie w Bibliotece Głównej oraz w bibliotekach wydziałowych są zamknięte do odwołania.