Jesteś tutaj

SON - ponad 44 tys. na dezynfekcję, digitalizację i upowszechnienie zbiorów BG

06.07.2020

Logo MNiSW

Miło nam poinformować, że Biblioteka Główna UKSW otrzyma dofinansowanie na realizację kolejnego projektu - tym razem z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” (SON) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych”.Nazwa projektu - „Dezynfekcja, digitalizacja i upowszechnienie części historycznej kolekcji z BG UKSW w Warszawie”.

Kwota dofinansowania - 44 020,00 zł.

Środki  własne -  5 000,00 zł.


Termin realizacji zadania: 2020-2021.


Projekt dotyczy dezynfekcji 2916 woluminów oraz digitalizacji i upowszechnienia 17 woluminów z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obiekty pochodzą z zasobu tzw. księgozbioru krakowsko-warszawskiego, którego konserwacja i digitalizacja była już dwukrotnie finansowana w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. Kolekcja ta stanowi spuściznę po skasowanych w 1954 r. przez władze PRL Wydziałach Teologicznych UJ i UW oraz ich bibliotekach. Obecny projekt stanowi kolejny etap szeroko zakrojonych prac mających na celu upublicznienie dzieł pochodzących z tego księgozbioru (liczącego około 24 tys. woluminów, w tym 482 starych druków).

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie dezynfekcji tej części wymienionego wyżej księgozbioru, która pochodziła z bibliotek dwóch seminariów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Historii Kościoła Powszechnego oraz Historii Kościoła w Polsce.

Drugi etap realizacji projektu polega na digitalizacji 17 woluminów wybranych spośród zdezynfekowanego zasobu. O wyborze tych właśnie woluminów zdecydowały zawarte w nich unikalne zapiski Jana Nepomucena Fijałka oraz Stanisława Tomkowicza. Digitalizacja obiektów zostanie przeprowadzona w Pracowni Digitalizacyjnej Biblioteki Głównej UKSW.


Obiekty zostaną udostępnione w Księgozbiorze Wirtualnym Federacji "Fides" oraz w Bibliotece Cyfrowej UKSW.

Dowiedz się więcej na temat projektów Biblioteki Głównej.