Jesteś tutaj

11 maja - częściowe uruchomienie Wypożyczalni na Dewajtis, zmiany w zasadach funkcjonowania usługi skanowania

ostatnia aktualizacja: 01.09.2020
utworzono: 07.05.2020


Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, z przyjemnością informujemy, że Biblioteka Główna od 11 maja 2020 r. oferuje możliwość wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych.

Obsługa Czytelników odbywa się w ograniczonej formie według procedur bezpieczeństwa zaakceptowanych przez Władze Uczelni, które będą obowiązywały do odwołania.
 

Wypożyczenia i zwroty będą prowadzone wyłącznie w Kampusie Dewajtis od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 - 16.00 (maj-lipiec), 10.00 - 14.00 (sierpień), 9.00 - 16.00 (wrzesień).
 

Od chwili zamknięcia Uczelni w związku z pandemią opłata za przetrzymanie matriałów bibliotecznych nie będzie pobierana.

  • Do 30 września 2020 r. zostaje zawieszone naliczanie należności za przetrzymanie książek wypożyczonych do 11 marca 2020 r. (włącznie).
     
  • Dla wypożyczeń dokonanych w Bibliotece Głównej od 11 maja 2020 r. oraz w poszczególnych bibliotekach wydziałowych od dnia przywrócenia wypożyczeń w danej bibliotece, obowiązują regulaminowe zasady naliczania opłat za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
     
  • W przypadku książek, których termin zwrotu nastąpił przed zamknięciem Uczelni, Biblioteka będzie anulowała część opłaty, naliczanej w czasie pandemii (od 11.03.2020 r.), ale już po dokonaniu zwrotu.


Usługa wypożyczeń obejmuje tylko materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej dopuszczone do wypożyczania na zewnątrz ze statusem „dostępny”. Zasady funkcjonowania bibliotek wydziałowych są określone w osobnym komunikacie.


Zwrotom podlegają wyłącznie materiały ze zbiorów Biblioteki Głównej na Dewajtis (także te które zostały wypożyczone w Filii BG na Wóycickiego).  


Realizacja wypożyczeń i zwrotów odbywa się bez możliwości wejścia Czytelników do budynków Uniwersytetu. Wypożyczenia i zwroty przyjmowane są poprzez wskazane okno znajdujące się na południowym patio (od strony wschodniej Nowego Gmachu – naprzeciwko boiska szkolnego).


Odbiór materiałów jest możliwy w godzinach 9.00 – 16.00 po otrzymaniu drogą mailową  potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia.


Czytelnicy oraz pracownicy Biblioteki Głównej są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania reżimu sanitarnego wydawanych przez Władze Państwowe i Uczelniane. W szczególności dotyczy to zachowania bezpiecznego odstępu (1,5 metra od innej osoby) oraz posiadania założonej maseczki ochronnej oraz rękawiczek.


Po podejściu do wyznaczonego okna,  Czytelnik poda legitymację lub kartę dostępu i będzie oczekiwał na zamówione materiały w wyznaczonym miejscu.


Pełna procedura wypożyczania i zwrotów materiałów bibliotecznych w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf


Jednocześnie informujemy, że od dnia 11 maja br. usługa skanowania materiałów bibliotecznych ulega ograniczeniu. Zamówienia na skany fragmentów materiałów bibliotecznych będą realizowane wyłącznie:


1.    Na materiały znajdujące się fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis, których nie można wypożyczyć (status „tylko na miejscu” z wyłączeniem tzw. zbiorów specjalnych oraz publikacji wydanych przed rokiem 1950) oraz materiały znajdujące się w Czytelni Filii na Wóycickiego (bez materiałów z magazynu Filii).

2.    Dla osób zamieszkałych poza terenem m. st. Warszawy (na podstawie miejsca zamieszkania podanego przez Czytelnika w systemie USOS).

3.    Dla pracowników UKSW prowadzących zdalne nauczanie - w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego (art. 27 i 27.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.).

4.    Dla bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki Głównej lub osoba przez niego upoważniona.
 

Zasady zamawiania i skanowania materiałów bibliotecznych.


Istotne zmiany dotyczące korzystania z usług Biblioteki Głównej będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej BG oraz przesyłane mailingiem UKSW.

 

Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2019/2020
 

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19