Jesteś tutaj

Usługa skanowania

ostatnia aktualizacja - 26.11.2021
utworzono - 14.04.2020

 

Dla  pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW w okresie pandemii Biblioteka nadal prowadzi "Usługę skanowania".
 

Osoby spoza Uczelni obowiązuje Cennik opłat za usługi digitalizacyjne wykonywane przez Pracownię Digitalizacyjną Biblioteki UKSW.

 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi Procedurami usługi skanowania:

 1. Usługa polega na nieodpłatnym skanowaniu fragmentów materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki UKSW.
   
 2. Usługa jest skierowana do pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
   
 3. Zamówieniu podlegają wyłącznie rozpowszechnione drobne utwory oraz fragmenty większych utworów tj. pojedyncze rozdziały z książek czy artykuły z czasopism. Usługa nie obejmuje skanowania całych książek ani ich większych fragmentów.
   
 4. Zamówienia są realizowane na materiały znajdujące się fizycznie w Bibliotece UKSW, które nie są dostępne online w wersji elektronicznej.
   
 5. Skanowaniu nie podlegają:
  a)    materiały wydane przed 1950 r.,
  b)    zbiory specjalne (w tym prace dyplomowe),
  c)    materiały znajdujące się w złym stanie,
  d)    publikacje zawierające wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części. 
   
 6. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zamówienia - należy podać imię, nazwisko, nr albumu LUB jednostkę UKSW oraz mail zwrotny (zgodny z tym podanym w USOSWeb). Ponadto zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu.
   

  Zamów skan
   

 7. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych zamieszkali na terenie m.st. Warszawy (zgodnie z danymi z USOSWeb) mogą zamawiać wyłącznie skany materiałów oznaczonych w Katalogu bibliotek UKSW statusem “tylko na miejscu”.
   

 8. Pracownicy (niezależnie od miejsca zamieszkania) oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych  zamieszkali  poza  terenem  m.  st.  Warszawy  (zgodnie  z  danymi  z USOSWeb) mają prawo  do  składania  zamówień  na  materiały  niezależnie  od  ich  statusu.
   

 9. Biblioteki  krajowe  i  zagraniczne  mogą korzystać  z  usług  w  ramach  Wypożyczalni Międzybibliotecznej wg zasad określonych na stronie www Biblioteki UKSW.
   

 10. Usługa nie jest realizowana w stosunku do osób, które posiadają nieuregulowane płatności w systemie bibliotecznym.
   

 11. W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.
   

 12. Czas realizacji usługi jest uzależniony od liczby zamówień i wynosi około dwóch dni roboczych.
   

 13. Pierwszeństwo w realizacji mają zamówienia złożone przez pracowników na materiały niezbędne do prowadzenia zdalnej dydaktyki (informację należy podać w formularzu w polu "uwagi").
   

 14. Biblioteka UKSW nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
   

 15. Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27¹).
   

 16. Biblioteka UKSW nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.
   

 17. Biblioteka UKSW zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania skanów.
   

 18. Procedura obowiązuje od dnia 15.11.2020 r. do odwołania.
   

 19. Przepisy niniejszej procedury mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju,  pozostając  w  zgodzie  z  aktami  prawnymi  i  dokumentami  dotyczącymi  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.

 

Procedury świadczenia usługi skanowania w okresie występowania pandemii COVID-19.pdf