Jesteś tutaj

Usługa skanowania

ostatnia aktaualizacja - 02.06.2020
utworzono - 14.04.2020


Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Usłudze podlegają skany materiałów niedostępnych w wersji online.

 

Od dnia 11 maja br. usługa skanowania ulega ograniczeniu. Zamówienia na skany fragmentów utworów będą realizowane wyłącznie:

  1. Na materiały znajdujące się fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis, których nie można wypożyczyć (status „tylko na miejscu”) oraz w Czytelni Filii BG na Wóycickiego - prawo zamówienia skanów tych mat. posiadają wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy UKSW.
     
  2. Dla studentów i doktorantów zamieszkałych poza terenem m. st. Warszawy (na podstawie miejsca zamieszkania podanego przez Czytelnika w systemie USOS) na pozostałe mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.
     
  3. Dla pracowników UKSW prowadzących zdalne nauczanie - w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego (art. 27 i 27.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) na pozostałe mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.
     
  4. Dla bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej na mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.


Nie wysyłamy skanów osobom, które mają nieuregulowane płatności w systemie bibliotecznym.


W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki Głównej lub osoba przez niego upoważniona.

 

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma. Nie skanujemy całych książek!
 

Sprawdź jak zamówić skany ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.


Usługa nie obejmuje skanowania materiałów: wydanych przed 1950 r., zbiorów specjalnych (w tym prac dyplomowych), publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się w złym stanie.


Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www Biblioteki - należy podać imię, nazwisko, nr albumu LUB jednostkę UKSW oraz mail zwrotny (zgodny z tym podanym w USOSWeb). Ponadto zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu.
 

Zamów skanCzas realizacji jest uzależniony od liczby zamówień i wynosi około dwóch dni roboczych.


Biblioteka Główna UKSW nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.


Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27.1).


Biblioteka Główna UKSW nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.