Jesteś tutaj

Usługa skanowania

ostatnia aktaualizacja - 23.09.2020
utworzono - 14.04.2020


Usługa bezpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki Głównej jest skierowana wyłącznie do studentów, doktorantów i pracowników UKSW oraz bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Usłudze podlegają skany materiałów niedostępnych w wersji online.

 

Zamówienia na skany fragmentów utworów będą realizowane wyłącznie:

  1. Na materiały znajdujące się fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis, których nie można wypożyczyć (status „tylko na miejscu”) oraz w Czytelni Filii BG na Wóycickiego - prawo zamówienia skanów tych mat. posiadają wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy UKSW.
     
  2. Dla studentów i doktorantów zamieszkałych poza terenem m. st. Warszawy (na podstawie miejsca zamieszkania podanego przez Czytelnika w systemie USOS) na pozostałe mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.
     
  3. Dla pracowników UKSW prowadzących zdalne nauczanie - w ramach dozwolonego użytku dydaktycznego (art. 27 i 27.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.) na pozostałe mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.
     
  4. Dla bibliotek krajowych i zagranicznych w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej na mat. znajdujące się w fizycznie w Bibliotece Głównej na Dewajtis.


Nie wysyłamy skanów osobom, które mają nieuregulowane płatności w systemie bibliotecznym.


W szczególnych przypadkach decyzję o wykonaniu usługi podejmie Dyrektor Biblioteki Głównej lub osoba przez niego upoważniona.

 

Zamówieniu podlegają pojedyncze fragmenty (rozdziały) z książek oraz artykuły z czasopism. Jednorazowo można złożyć zamówienie na jeden fragment z danej książki lub czasopisma. Nie skanujemy całych książek!
 

Sprawdź jak zamówić skany ze zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.


Usługa nie obejmuje skanowania materiałów: wydanych przed 1950 r., zbiorów specjalnych (w tym prac dyplomowych), publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się w złym stanie.


Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie www Biblioteki - należy podać imię, nazwisko, nr albumu LUB jednostkę UKSW oraz mail zwrotny (zgodny z tym podanym w USOSWeb). Ponadto zgłoszenie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne zamawianego fragmentu.
 

Zamów skanCzas realizacji jest uzależniony od liczby zamówień i wynosi około dwóch dni roboczych. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania skanów.


Biblioteka Główna UKSW nie udziela zezwoleń na publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie materiałów reprodukowanych ze swoich zbiorów, a podlegających ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.


Z zeskanowanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust.) oraz dydaktycznego (art. 27 i 27¹).


Biblioteka Główna UKSW nie bierze odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.